Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 15 (8 април 2024) Няма значение какво ви разправят във Вашингтон

Няма значение какво ви разправят във Вашингтон

Е-поща Печат PDF

Западът е твърде високо­мерен, за да признае по­ражението си в Украйна, затова вашингтонските ястреби продължават да убеждават Киев да изпраща все повече хора в „месомелачката“, възмущава се подполковникът от американската армия в ос­тавка Даниел Дейвис. По думи­те му почти целият свят разбира абсурдността на американската политика*.

„Накъдето и да погледнете, реалността на крещи, че война­та е загубена. Защо, по дяволи­те, да вземаме още 60 милиарда долара и да ги хвърляме в нещо, което няма как да е успешно? Защото високомерието не ни позволява да си признаем неизре­чената истина какво всъщност става на някои места. Но вече е време да го направим.

Аз не бих могъл да се произ­неса по-добре от колегата си, с когото скоро ни предстоят де­бати. Преди дни в моята про­грама той говори за същия про­блем и предложи алтернативно решение.“ ДЖОН МИРШАЙМЕР, те­оретик по международни от­ношения, професор по по­литология в Чикагския уни­верситет:

В този момент толкова сме заслепени от ярост към руснаците, че не виждаме не­щата ясно. Не сме способни да признаем, че тази война е загу­бена и че най-добрият , възмо­жен за нас изход на този етап, и разбира се, най-добрият въз­можен изход за украинците е урегулирането чрез прегово­ри. Няма никакъв смисъл да продължаваме този въоръжен конфликт. И въпреки всичко ние толкова дълбоко сме убе­дени в това, че трябва да по­бедим руснаците, да не им поз­волим те да победят, толкова сме разярени от действията на Путин, че изобщо не можем да се спрем. Каквото и да ста­ва, ние искаме само да удвоява­ме усилията си.

Но няма вече накъде да ги удвояваме особено… Знае­те ли защо? И знаете ли защо това толкова ме вълнува? Не само защото Америка се из­лага, като продължава да се занимава с нещо, което е не­лепо и неизпълнимо и почти целият останал свят осъзна­ва това. А защото за всичко това плаща украинският на­род.

Тези дни сенаторът Лин­дзи Греъм беше в Киев и при­зоваваше хората да отиват да се бият на фронта: «Тряб­ва да пратите повече хора на бойното поле!» Мисля, че вчера повтори същото. Той се опитва да накара повече мъже да отидат на безсмисле­на смърт. Смятам, че това е аморално — да подбуждаш все повече хора да воюват – защо­то няма път към победата.

Ние харчим 60 милиарда долара. Дори и да мобилизи­рат повече хора, това няма да промени резултата — а само ще отложи края. С цената на още хиляди, възможно – десет­ки хиляди мъже, които сега са живи, когато аз записвам това видео, но най-вероятно ще са мъртви в близките дни. И със сигурност с течение на времето все повече хора ще гинат безсмислено, ще бъдат погубени градове, много тери­тории ще бъдат изгубени. На­края цената може би ще бъде Харков или дори Киев. И всич­ко това - вместо дипломати­ческо урегулиране точно сега.

Ето защо това ме вълну­ва толкова. Защото в разцве­та на живота им хвърлят хо­рата в „месомелачката“ без какъвто и да е шанс за успех. Няма значение какво ви раз­правят във Вашингтон. Това, скъпи мои, е главната исти­на. Иначе могат да ви говорят каквото си искат. Но се надя­вам, че ще има по-малко по­добни на тези две заглавия и по-малко абсурди като този, който видяхме днес във „Ва­шингтон поуст“. Заради по­добни лъжи загиват хора.“

В предаване от 28 март