Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 24 (11 юни 2024) Украйна: Храни гарга, да ти изкълве окото!

Украйна: Храни гарга, да ти изкълве окото!

Е-поща Печат PDF

Докато Европа се готвеше за изборите за Европей­ски парламент, а в някои страни на Стария конти­нент се стягаха и за национал­ни парламентарни избори, пре­зидентът на Украйна Володи­мир Зеленски, макар и с изтекъл мандат още на 20 май, обикаля­ше европейските столици, про­сейки нови милиарди евро, за да плаща заплатите на своите во­енни и чиновници. В Испания и Белгия успя да напълни дисаги­те, но от Азия не изкопчи друго освен съчувствие.

Въодушевен от заканите на Макрон да изпрати западни на­товски войски на фронта сре­щу Русия, Зеленски отиде във Франция и дори взе участие във възпоменателните мероприя­тия по случай 80-годишнина­та на десанта в Нормандия през юни 1944 г. Там се появи и прези­дентът на САЩ Джо Байдън, чи­ето присъствие отново не мина без гаф, когато той се наведе да потърси несъществуващ стол, на който да сложи морно тяло. Затова пък поряза мераците на Макрон за изпращане в Украйна на западни военни инструктори, които да обучават украинците. Това, санким, щяло да доведе до ескалация на конфликта. Затова най-добре е Украйна да се под­помага с оръжия до последния жив украинец. Независимо че Макрон посрещна Байдън пред Триумфалната арка, визитата на американския гост не мина осо­бено триумфално. Нито за Ма­крон, нито за Зеленски. Партия­та на Макрон претърпя унизи­телно поражение на изборите за ЕП и той разпусна парла­мента и насрочи предсрочни парламентарни избори в два тура, първият от които на 30 юни, вторият - на 7 юли. По­ражение претърпяха и управ­ляващите в Белгия, Германия, Австрия и Испания. Преми­ерът на Белгия Александър де Кро подаде оставка, а в момен­та страната му председателства Съвета на ЕС. След победата на крайно дясната белгийска пар­тия «Фламандски интерес» и на австрийската Партия на свобо­дата, каквото и да беше станало на изборите 2 в 1 у нас, Шенген и Еврозоната щяха да останат толкова далеч, колкото бяха и преди тези избори. Предстоят ожесточени пазарлъци за скър­пване на някакво ново «евроат­лантическо мнозинство», този път около ГЕРБ-СДС и ДПС. И, разбира се, старите политиче­ски шарлатани отново ще раз­махат знамето на солидарност­та с Украйна, сякаш са им гла­сували украинци, а не българ­ски граждани. Дори нищожната избирателна активност на ми­налите избори няма да ги изва­ди от облака, в който витаят и в който им се привиждат милиар­ди кеш в евро. И тъй като бани­цата няма да стигне за всички, нищо чудно до наесен отно­во да се редим пред изборни­те секции. Дотогава в синхрон с Посолството всякакви не­съгласия с политиката на без­условен слугинаж на Киев ще бъдат заклеймявани като ру­ска дезинформация, хибрид­на война, руско влияние и пу­тинофилия. Една поговорка гласи, че от стар циганин млад калайджия не става, но наши­те евроатлантици ще се помъчат да докажат, че дори «намагни­тени» като Делян Пеевски мо­гат да станат първи евроатлан­тици. Политическият цирк няма свършване, колкото и ниска да е избирателната активност. На фона на онова, което се предла­га на политическия пазар, тя на­право е незаслужено висока и може да падне още, както казва политологът Тончо Краевски.

Никога не е късно човек да стане за резил, Затова и турски­ят всекидневник вестник «Мил­лиет» (9.6.2024) публикува снимка на Макрон и Зеленски и приканва читателите си: «По­знайте кой на снимката е ко­медиантът…»

Но онова, което разказва Мейсън Летю Сталлингс в аме­риканското издание The Amer­ican Conservative, никак не е ко­мично. Защото подготвената и финасирана от Държавния де­партамент и американските да­нъкоплатци украинска „незави­сима“ медийна НПО начело с Анатоли Бондаренко, е запо­чнала да включва в един „черен списък“ американски гражда­ни, които са против амери­канската помощ за режима в Киев. Помощ, която в същност е заем, за чието изплащане спо­ред Виктор Орбан ще гаранти­раме ние, европейците. Преди време в такъв черен списък се оказаха и български журнали­сти. Техни колеги от други стра­ни дори заплатиха с живота си правото на мнение, различно от това на Зеленски и неговия ан­тураж в Киев.