Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 Брой 12 (2012) В КАЗАНЛЪК ИЗБРАХА НОВО РЪКОВОДСТВО НА ОПО НА “НОВА ЗОРА”

В КАЗАНЛЪК ИЗБРАХА НОВО РЪКОВОДСТВО НА ОПО НА “НОВА ЗОРА”

Е-поща Печат PDF

На 19 март в гр. Казанлък се проведе годишно отчетно-изборно събрание на общинската организация на ПП “Нова Зора”.

В него взеха участие председателят на партията Минчо Минчев и секретарят по организационните въпроси Стоян Каменов. Доклад пред делегатите на събранието за дейността през 2011 г. прочете председателят на “Нова Зора” в общината Пондьо Пондев. В него обстойно и задълбочено бяха посочени етапите, неуспехите и сполуките в организационната дейност и бе отчетено участието на ПП “Нова Зора” в изборите за местни органи на властта през октомври. Пондьо Пондев открито посочи допуснатите слабости и в самокритичен дух направи организационни изводи и набеляза мерки за подобряване на работата.
Председателят на партия “Нова Зора” приветства от името на ЦИБ участниците в събранието и посочи особената роля на Пондьо Пондев и организацията в Казанлък за утвърждаване идеите на партията в града и селата Енина, Шейново, Шипка и Розово, където бяха изградени първични партийни организации. Той говори за мястото и ролята на ПП “Нова Зора” в “Коалиция за България” и изложи идеите на партията за превръщането на КБ в надеждна опора за преодоляване на геноцидно-изтребителния модел в политиката на правителството на ГЕРБ. Необходимо е, подчерта М. Минчев, КБ да поеме пред българското общество нови социални ангажименти и нови отговорности, за да бъде отхвърлена тази политика.
Председателят на общинската контролна комисия Боян Ненков прочете изготвения доклад и след дебатите по двата доклада последва избор на ново ръководство. За председател на ОПО в Казанлък бе избрана Мария Василева, за зам.-председател - Петър Митев, и членове на изпълнителното бюро: Румелия Николова, Рачо Маринов, Стоянка Минчева, Гина Хаджиева и Ангелин Шипчанов. За председател на контролната комисия бе избран Боян Ненков, и членове Милен Иванов и Румен Цветков. Делегатите прецениха, че в живота на организацията в община Казанлък са от изключително значение опитът и мъдростта на Пондьо Пондев и гласуваха той да бъде извънреден пълномощник на председателя на партията Минчо Минчев и на ЦИБ.

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар