Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 Брой 17 (2012) В БСП ПРОТИЧАТ СМУЩАВАЩИ ПРОЦЕСИ

В БСП ПРОТИЧАТ СМУЩАВАЩИ ПРОЦЕСИ

Е-поща Печат PDF

• Становище на сдружение „Генерали и офицери от запаса – членове на БСП, относно дискусията в партията,
свързана с отчетно-изборната кампания и подготовката
на предстоящия 48-ми конгрес

През 90-те години на 20 век човечеството преживя една от рядко срещащите се в историята катастрофи. Без войни и външно икономическо и политическо насилие, СССР, социалистическата система в страните от Средна и Източна Европа и Варшавския военен пакт се разпаднаха. Тази катастрофа предизвика нови геополитически процеси в глобализиращия се капиталистически свят, които пораждат ново съотношение на силите в международен мащаб и нови противоречия между тях. Настъпи нова историческа епоха в историческия ход на човечеството. В бившия СССР и социалистическите страни започна невиждана криминална реставрация на капитализма. В България този процес доведе до непознат в историята ни икономически, социален, политически и духовен разпад.

 

БСП присъстваше и присъства в този процес. Бушуващата финансово-икономическа криза поражда в съвременния свят, в икономическите, социалните, политическите и духовните отношения между хората и народите, нови, непознати противоречия. Тази обективна външна и вътрешна обстановка поражда смут в протичащите отчетно-изборни събрания и конференции, както и в подготовката на предстоящия през месец май т. г. 48-ми конгрес на БСП. Възникналата в партията, след изборното поражение през 2009 г., идейно-организационна и морална криза, още не е преодоляна. Това определя изключителната важност и отговорност на ръководните партийни органи, независимо от ранга им, на редовите членове и съмишленници на БСП за качеството и ефективността на протичащите отчетно-изборни събрания на ОПО, конференции и особено на конгреса.

В БСП протичат смущаващи процеси. Дискусията е претоварена с много важни и много на брой неотложни за партията проблеми, които досега не са анализирани и съществено осветлени. Поради това дискусията протича на ниско научно и теоретично равнище. Краткото време, определено за дискусията, допълнително допринася за това. Съмнително е дали дебатът по време на конгреса ще успее да допринесе за преодоляването на посочените недостатъци.
Смущение сред членовете и симпатизантите на партията предизвиква наложеният в хода на отчетно-изборната кампания „дебат” за избор на лидер на БСП. В организационния живот на партията до неотдавна не съществуваше „лидерска криза” – “лидерска алтернативна ситуация” като необходимост от избор на едно от две единствено възможни решения. Със скъсяване на времето до конгреса диспутът емоционално се разгорещява и съдържателно издребнява. Показателно в това отношение е интервюто на Георги Първанов във в. ”Преса” от 3 април т.г. От него лъха решителност и стремеж да се спечели борбата за „лидер” на БСП. Неговата победа в тази борба се издига едва ли не в спасителна за партията и България. В името на това Първанов (както често обича да се изразява) „генерира” нови идеи. Ето някои от тях. БСП, България сега „Няма нужда от вожд, но има нужда от лидери, от водачи. В марксизма-ленинизма има теза, която преувеличава ролята на масите за сметка на личността. Тази теория отдавна е отречена. Една идея може да се реализира ефективно само ако има силен лидер и екип да може да я развие и да я НАЛОЖИ в обществото” (повдигнатото - от нас). Смайващо „генерирани” идеи за прогреса на съвременното общество и политическа лява формация…Само че с едно закъснение от два–три века.
Що се отнася до теоретичното наследство на Маркс, Енгелс и Ленин, очевидно Първанов невнимателно ги е чел, или е забравил какво е прочел от тях. В това теоретично наследство няма нито едно изречение, което да абсолютизира, да преувеличава ролята на народните маси в историята за сметка на личноста.
Нараства броят на издигнатите нови кандидати за лидерския пост в партията. Не изключваме възможността техният брой да надхвърли 10 души. Партията отива на 48-мия конгрес с непреодолени идейна, организационна и морална кризи. Съществува реална опасност последните да се увеличат с още една - „лидерска” криза. При това тя може да стане център в работата на конгреса, да отклони вниманието от жизнено важни проблеми, да похаби скъпоценното време и сили за работа на делегатите.
Казаното ни дава основание да изразим становището, че инициативата на Георги Първанов чрез диспут и конкуренция да постигне целта си - да бъде избран на конгреса за „лидер”, ”водач” на БСП, е непремерена и несъобразена с реалните вътрешни и външни условия, при които се налага да функционира партията. Изострянето на лидерската борба в партията ще доведе само до тежки вреди, а не до оздравяване и укрепване. Надяваме се делегатите на 48-мия конгрес да проявят политическа зрелост и отговорност и да не допуснат изместване на центъра в своята работа !


Председател: О.з. ген. лейт. архитект Д. Дичев
Секретар: О.з. капитан
1 р. инж. П. Хлебаров

21 .04. 2012 г., София

 

Коментари  

 
+3 #1 Веселин 2012-05-03 08:21
Парванов просто си търси добре платена работа и възможност да продължава да дои българския данъкоплатец. Ако има разумни хора в тази партия, неговите сметки ще излязат направени без кръчмар.
 

Регистрирайте се, за да напишете коментар