Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 Брой 19 (2012) ПРОГРАМАТА НА ДРУГАРЯ “Х”

ПРОГРАМАТА НА ДРУГАРЯ “Х”

Е-поща Печат PDF

• Изказване на полковник о.з. Тодор ГРУЕВ по време на отчетно-изборната конференция на БСП, община Родопи, състояла се на 21.04.2012 г. в Пловдив

До главния редактор на в. “Нова Зора” Минчо Минчев


От името на основната партийна организация на БСП в село Белащица, община Родопи, изпращам изказването на Тодор Груев с молба да бъде публикувано на страниците на вестник “Зора”. За нас това е много важно!
Считаме, че молбата ни ще бъде изпълнена.

С уважение, Б. Бошева,
председател на ОПО, с. Белащица

 

Уважаеми другарки и другари, нашата отчетно-изборна конференция не може да се похвали с положителни резултати и оценка за работата на ръководството и на социалистите.

Провалът в изборите за Общински съвет и кметове се дължи главно на липсата на ясна идейна, теоретическа и практическа програма. Програма, която произхожда и се базира на класовия характер на капиталистическото общество. Програма, която да предвижда съответни действия на партията в своята обществена среда, а именно – сред хората на наемния труд. Напротив, всички мероприятия, провеждани от БСП по време на предизборната кампания, бяха проведени извън тази среда. Нещо повече – никъде и с нищо не се афишираше, че БСП е партия, която защитава интересите на трудещите се – хората на наемния труд. В резултат партията се самоизолира от обществената си среда, разцепи се и загуби изборите.
Във връзка с предстоящия конгрес на БСП заявявам: ако по време на Възраждането национален идеал на българския народ е бил освобождението на България от турско робство; ако след Освобождението за национален идеал сме имали обединение на българите в границите на Санстефанска България; ако след 9.9.1944 г. национален идеал ни беше да построим социализма, кой сега е нашият национален идеал?
Считам, че оцеляването на българската нация и държавата България в рамките на ЕС трябва да бъде сега нашата най-голяма грижа и цел. На предстоящия конгрес на БСП при разработването и приемането на новата програма на партията тази национална задача трябва да бъде един от основните изходни раздели.
Ако имам възможността да гласувам за председател на НС на БСП, бих гласувал за другаря “Х”, който предложи приблизително следната програма:
1. Да предвижда мерки и действия, осигуряващи завръщане на БСП в своята естествена среда – класата на хората на наемния труд (интелектуален и физически). Там, където са производителните сили, където се създава принадена стойност, има експлоатация и експлоатирани, т.е. производствените отношения са обществено несправедливи. Това завръщане може да се осъществи чрез създаване на клубове по интереси на БСП към предприятията, учрежденията и фирмите. В тези клубове да се събират членовете на БСП от едно или няколко предприятия, или фирми в даден район. Към по-големите предприятия или учреждения да се формират основни партийни организации, а в по-малките да се сформират партийни ядки. Този въпрос за клубовете да се обсъди от специалисти (юристи) и да се приемат такива структури на партията, които да не противоречат на закона, но да се възстанови връзката на партията с работещите в предприятията, учрежденията и фирмите.
2. Основа на програмата да бъде учението на Маркс и Енгелс. Изхождайки от класовия характер на капитализма, да възприема марксизма като теория и практика в съвременни условия.
3. В програмата на другаря “Х” трябва да е предложена политика на партията в отношенията й с гражданското общество – обществените неправителствени и непартийни организации, професионалните съюзи, пенсионерските съюзи, съюзи на военно-патриотичните организации, младежките спортни организации, просветни и културни сдружения и др.
Да се определи отношението на партията към т. нар. “Отворено общество” и неговите институции, ръководени от Евгений Дайнов, Огнян Минчев и Иван Кръстев, богато финансирани от Дж. Сорос.
Време е да се определи и огласи отношението на БСП към профсъюзни ръководители като д-р Тренчев и да се помисли защо профсъюзите се ръководят от хора като него, а не от леви дейци, произхождащи от работническата класа. Време е те да развеят червеното знаме.
4. В програмата на другаря “Х” ясно и конкретно да се заявят кои са най-близките съюзници на БСП като левите земеделци, други леви работнически и социалдемократически партии. Да се определят принципите и условията за коалиране с тях в политическите отношения и във властта.
5. Аргументирано и категорично да застане зад БАН и ССА като защити българските научни работници. БСП да разработи и предложи адекватна на съвременните условия програма за развитие на основното, средното и висшето образование, като се осигури безплатен и равностоен достъп на всеки до учебните заведения и институции.
6. Специално внимание да се отдели на патриотичното и национално възпитание на младежта, като се използва историческото ни минало и богатото българско културно наследство. Да се определи достойно място в обществото на културните дейци и институции – театър, кино, художествена самодейност и др. Да се възстановят званията “народен” артист, художник, писател и др. Да се вземат мерки и ако е необходимо – да се гласува специален закон за опазване на нашето историческо и културно наследство.
7. Здравеопазването – да се изпълни повелята на Конституцията на Р България за безплатно лечение и равен достъп до лечебните заведения на всички граждани на републиката. Да се повиши заплащането на медицинския персонал и се повиши доверието на пациентите към него.
8. По националната сигурност и отбраната – да се възстанови казарменото обучение на донаборната младеж. Армията да наброява не по-малко от 50 000 души и в това число 10 % професионални войници. В рамките на НАТО да се модернизира и превъоръжи. Да използва нови технологии за водене на бойни действия. Да се намали съставът на МВР, като се ликвидират жандармерията и други полицейски формирования. В Народното събрание да се гласува закон за създаване на местни доброволни отряди, които съвместно с МВР и под тяхно ръководство да водят борба с местната престъпност и да осигуряват обществения ред. Да се възстанови занятието на полските пазачи.
Считам, че една подобна и по-детайлно развита програма, гласувана и приета от 48-мия конгрес на БСП, ще стимулира и привлече хората на наемния труд към нас. Партията ще излезе от изолацията, в която се намира и ще се превърне от партия със затихващи функции в партия – защитник на трудещите се, в партия с бъдеще.
Нека избраните от нас делегати на конгреса да гласуват за такъв другар “Х”.

 

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар