Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Редакционен съвет

Редакционен съвет

Е-поща Печат

България над всичко!

Нова Зора

 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

 

Минчо МИНЧЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:


проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета СТАНИСЛАВОВА (отговорен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
доц. д-р Нако СТЕФАНОВ

акад. Николай ХАЙТОВ

ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ
доц. д-р Тодор МИШЕВ

Фотограф: Борис МАРКОВ