Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2013 Брой 46 (2013) СЪБОРИ КЪЩА ЛИ ИСКАТЕ?

СЪБОРИ КЪЩА ЛИ ИСКАТЕ?

Е-поща Печат PDF

Една брадясала претенция на Главното мюфтийство и различни неправителствени организации с ислямистки уклон бе претоплена наскоро и разбуни духовете, граждански и партийно-политически, в Стара Загора.

Формален повод за това дадоха готвените в парламента промени в Закона за вероизповеданията, в частност възможността за възстановяване на собственост върху различни имоти от регистрираните у нас вероизповедания.

В случая иде реч за опитите сградата на Ески джамия, намираща се в центъра на града, да бъде превърната в действащ молитвен храм на мюсюлманите. По казуса с претенциите на Главно мюфтийство и организацията „Мюсюлманско вероизповедание“ вече има и конституирано съдебно дело.

За незапознатите ще посочим, че Ески джамия е култов комплекс с изключителна културна стойност, който включва исторически паметници от няколко епохи – култова яма, датирана от ранножелязната епоха (Х – IХ в. пр. Хр.); езическо светилище, посветено на Тракийския конник (II – III в.); средновековна християнска едноапсидна църква (края на Х – ХIII в.) и мюсюлмански храм, издигнат към 1409 г. Наред с това комплексът попада в рамките на античния некропол на Августа Траяна, а около църквата е обособен християнски некропол.

Тези артефакти, безспорни доказателства за рядко срещана култова приемственост, позволиха през последните години след реставрация и консервация превръщането на Ески джамия в музей по оперативна програма „Регионално развитие“, който хронологически и тематично да разкрие същността на култовите вярвания на няколко цивилизации, обединени около едно значимо място. Така сградата на Ески джамия получи гражданственост под името Архитектурен комплекс “Музей на религиите”. В експозицията на музея са включени уникални надгробни паметници, принадлежали на различни цивилизации, които показват вярванията за задгробния живот на отделните етноси и религии във времето.

В едно пространство са представени реставрирана средновековна църква, тракийски некропол и други свидетелства за религиозното ни културно наследство, разкрити и запазени във вътрешността на храма. Различните исторически пластове са изключително добре запазени и лесно се разпознават и разчитат не само от специалистите, но и от всеки нормално образован посетител.

И още малко информация за любителите на историческите справки. Ески джамия е единствената оцеляла, изцяло запазена сграда в Стара Загора по време на Руско-турската освободителна война, в която градът бе опожарен до основи.

Още през 1927 г. тя е обявена за старинен паметник според тогава действащия Закон за старините. След мотивирано предложение от страна на НИПК, през 1972 г. тя е обявена за архитектурен паметник на културата, а отделно стенописите в джамията са обявени за художествен паметник на културата от национално значение. През 80-те години е разработена програма за консервационно-реставрационни дейности. Тогава, поради липса на средства, тази програма не е изпълнена докрай.

Според строителния надпис, запазен над входа на молитвения салон, строителството на джамията е завършено към края на 811 г. по Егира (т. е., през септември 1409 г.). Преводът на строителния надпис гласи: „Пророкът, мир на него, каза: който изгради джамия за господа, за него бог изгражда дом в рая. Завърши построяването на тази благословена джамия във времето на царуването на достойния всеподкрепен, всепобеден султан; на исляма и мюсюлманите, сянката на всевишния бог на световете, владетелят емир Сюлейман, син на Баязид, син на Мурад хан, да бъде вечно царството му; на великолепния емир, сянка на господа на земята, величието на държавата и религията, (от) Хамза бей, нека бог му продължи щастието. Завършването на построяването стана в края на годината осемстотин и единадесета (=1409)“.

Ески джамия се споменава в писмените извори като една от големите джамии в града още от Евлия челеби, както и от по-късни пътешественици. Същевременно трябва да се отбележи, че това не е най-старата джамия в града. Със строителството й е свързана една легенда за въстание на българите в града и района около 1402 г. След потушаването на бунта, в чест на победителите, е изградена и самата джамия.

И така, да резюмираме: в ход е сценарий един архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение да бъде функционално деградиран до нивото на обикновен молитвен храм на една-единствена религия – исляма. Без да бъде извършен дори и минимален опит за оценка на въздействието от такъв акт върху обществените нагласи в Стара Загора, върху политическите реакции, върху коефициента на разделението сред нацията. И то в град, където през недалечната за историческите мащаби 1877 г. са изклани по заповед на Сюлейман паша на верска основа 14 500 християни без никаква военностратегическа необходимост. Хей така, заради вярата, заради ненавистта към гяурина! И в град, в който изповядващите исляма в момента нямат и дузина жадуващи за утренни молитви и мюезини.

Събори къща, направи колиба!“ е като че ли логиката в случая на Главно мюфтийство. Това е вече опит да се пренапише историята, да се преоснове културата. Уверявам ви обаче, господа от Главно мюфтийство, че тази игра не е ваша. Седем пъти по седем помислете, преди да пипате паметниците.

Защото кажете ми какво става с паметниците във вашия град и аз ще ви кажа в кой век живеете.

Бел. авт. Авторът благодари за предоставената историческа справка за Ески джамия на Регионален исторически музей – Стара Загора