Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2011 брой 50 Преживяно и... записано

Преживяно и... записано

Е-поща Печат PDF

Само година и половина след представянето на първата книга на полк. о.з. Димитър Гелков „Спомени на един полковник от ДС” (на 11.03.2010 г.) в Руския културно-информационен център, авторът ни поднася своя втора книга, озаглавена  „Дълг към идните поколения, преживяно и записано”. В нея той разказва за първите години от своя житейски път, в периода 1950-1963 г. като офицер от МВР, посветен на охраната и отбраната на българската държавна граница, в социалистическия период на Народна република България. Както той сам посочва в поканата за обсъждането, книгата е многоаспектна и в нея  се съдържа разнообразна информация за събития и хора, посветили живота  си в служба на защитата на Отечеството от външни посегателства, още от Освободителната Руско-турска война 1877-1878 г. Книгата е съпроводена с кратка история на Гранични войски и съдържа информация за постовете, заставите, участъците, комендатурите, отрядите, командирите и граничарите. Тя е изпълнена с факти, събития и имена, които заслужават само почит и уважение и отразяват различни случаи по охрана на границата през горепосочения период от службата на автора на различни длъжности в Гранични войски, свързани с охраната на западната и южната ни граница. Явно авторът е положил максимум усилия да събере и подреди в тази внушителна книга от 496 страници  многостранна по обем информация, онагледена с подходящи документи и снимки, които й придават характер на документално изследване. Събитията се отразяват в контекста на  международната и вътрешната обстановка в страната, в периода на т. нар. студена война, която за офицерите, сержантите и войниците от Гранични войски е направо „гореща”, защото е съпроводена с истински сражения и куршуми. В периода 1947-1952 г. по граничните райони са станали 1641 сражения, в които са убити 50 офицери, сержанти и войници-граничари в бой с бандитски групи, прехвърляни на наша територия от задграничните центрове, които работят срещу България. В защита на неприкосновеността на българската граница, между селата Аврен и Черничево, община Крумовград, на 21.08.1952 г. е отдал своя млад живот и моят съселянин от с. Рогозен, обл. Врачанска, лейтенант Младен Калеев, намерил достойно място в книгата. В нея са поместени множество статии, които авторът е писал по време на военната си служба и след като преминава в запаса, включително до наши дни. В тях той винаги  отразява критично действителността и защитава правдата, както и достойнството на българския граничен офицер.
Считам, че книгата ще  представлява определен интерес за колегите и приятелите на автора, както и за семействата на хилядите офицери, сержанти и войници от Гранични войски, понеже  е написана от  професионален офицер, който  действително е „преживял и записал” онова, което трябва да знаят и помнят идните поколения. Защото защитата на Отечеството от външни посегателства винаги е било „мъжка работа” и поколението на автора и още други след него, до наши дни, са я вършили с необходимата чест и достойнство ! А заветът на героите, паднали в защита на българската граница, винаги е бил един „Пазете България”!
На книгата пожелавам „На добър час”, а на автора още дълъг живот и нови творчески успехи!

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар