Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2016 Брой 16 (2016) ГОЛЯМАТА КРАЖБА

ГОЛЯМАТА КРАЖБА

Е-поща Печат PDF

Учените хора  и главно икономистите могат да решат, че този текст от далечна Австралия е твърде семпъл, повърхностен, че и ретрограден дори. Но според нас той кратко и ясно набляга на няколко неща, които у нас, в България, са или вече забравени, или до такава степен са обраснали с лъжи и клевети, че биха разколебали в своя нов образ, ако да бе жив, дори и Мислителят на хилядолетието.

Публикуваме, макар с големи съкращения, тази статия на „Red Flag“ от 10 април т.г., колкото да напомним на разколебаните социалисти и социалдемократи, че и в капиталистическия рай, наречен Австралия, същността на социалната кауза остава неизменна. Също като извечната човешка жажда за справедливост.

Зора

Документите от Панама разкриха как в продължение на 40 години са били създадени над 200 хиляди офшорни фирми с цел да се даде възможност на богати хора и корпорации от цял свят да избегнат плащането на данъци. Това е ограбване на обществото, което лишава хората от средства за здравеопазване, образование и други жизнено важни социални услуги.

 

И все пак тази корпоративна кражба е само част от една друга гигантска кражба - ограбването на работниците от капиталистите, което представлява основата на капиталистическата система, защото основният източник на обогатяване на капиталистите е присвояването на продукта от незаплатения труд на работниците, т.е. създаването на т. нар. принадена стойност.

При капитализма, който дълбоко разединява класово обществото, едно малцинство от хора контролира производството и разпределението на стоки и услуги, а работниците притежават само своята работна сила, която капиталистите наемат. Всичко това е напълно законно, съществуващата правна система е предназначена да улеснява капиталистическите производствени отношения. Ръководителите на корпорациите са юридически задължени да работят за увеличаването на приходите на акционерите, т.е. те биха извършили престъпление, ако не засилват експлоатацията над хората на наемния труд.

Ограбването на работниците носи много по-големи доходи на капиталистите от избягването да се плащат данъци. В буржоазните среди има немалко хора, които протестират и критикуват неплащането на данъци, но всички те защищават капиталистическото поробване на мнозинството от света.

Ето защо социалистите не бива да се ограничават с искането за въвеждане на по-високи корпоративни данъци и на финансова прозрачност. Те трябва да се обявяват за създаване на социалистическа планова икономика, която премахва частната собственост върху производствения апарат на обществото, въвежда плановото начало, с което се слага край на анархията на производствените процеси. Тази социалистическа икономика не се базира на конкуренцията, експлоатацията и стремежа към печалби, както това е характерно за капитализма, а върху максимата на Карл Маркс „От всекиго според възможностите, всекиму според потребностите“.

“Red Flag”, Australia,

10 April 2016

(със съкращения )