Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2016 Брой 21 (2016) ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ

Е-поща Печат PDF

На 18.05.2016 г., от 11.00 ч, в централния офис на ПП „Нова Зора“ в гр. София, ул. „Пиротска“ № 3, бе подписано Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между ПП „Нова Зора“ и сдружение „Български антифашистки съюз”. От страна на ПП „Нова Зора“ присъстваха Минчо Минчев, председател; ст. н.с. Румен Воденичаров, зам.-председател; д-р Тодор Предов, зам.-председател; д-р Любен Виденов, секретар по идеологията; проф. Евгений Гиндев, председател на Централната контролна комисия, и проф. Тодор Мишев, председател на Софийската градска организация. От страна на Български антифашистки съюз присъстваха: Симеон Игнатов, председател; Любомир Коларов, член на ИБ на УС на БАС; Николай Белалов, зам.-председател на градското ръководство на БАС. Встъпително слово произнесе Минчо Минчев, който изтъкна, че споразумението се подписва с цел двете страни да работят за постигане на дългосрочни цели, основната от които е създаването на Единен народен фронт (ЕНФ) за спасение на отечеството, по пътя на обединяване на усилията на хората на социалната кауза, на българските патриоти, на патриотични организации и родолюбиви партии, които поставят България и нейното бъдеще в центъра на своята дейност.

Симеон Игнатов представи присъстващите от страна на БАС и подчерта, че текстът на споразумението е обсъден и приет на заседание на ИБ на БАС. Той изтъкна, че двете формации имат добро сътрудничество на територията на страната и че сдружението е готово да работи и в бъдеще за постигане на поставените дългосрочни цели, формулирани в споразумението, с което се поставят основите за изграждане на ЕНФ, при равнопоставеност на двете формации, и онези патриотични структури, които ще се присъединят занапред за смяна на системата и постигане на по-добро бъдеще за българския народ.