Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2020 Брой 9 (3 март 2020) ДА ПОМНИМ, Е ДЪЛГ!

ДА ПОМНИМ, Е ДЪЛГ!

Е-поща Печат PDF

В най-стария оцелял български летопис „Енинския апостол” от ХІ в., се казва: „СЛОВЕСА НЕЧЕСТИТЪХЬ ЯКО ГАНЪГРЕНА СОУТЬ”/ „Словата на нечестивците са като гангрена”! Гангрената разяжда, обезобразява и убива! А тази гангрена, за която е реч днешния ден, ограбва миналото, обезобразява настоящото и лишава от бъдещето...

В България днес все още битуват остарели политизирани исторически измислици. Създават се и нови, които унищожават българското име, неговите достояния и духовност. Ако да не беше така, в българските училища щеше да се изучава истинска, а не измислена, в угода на кой ли не, българска история. И ако българският народ днес е лишен от национално самочувствие, това е защото е бил сечен, а и днес се отсича, коренът му, и защото той не знае величието на своето минало. Стремят се да бъдат забравени думите Родина, Отечество, Слава, които според Лукиан, правят и слабия силен!

Великият руски поет Александър Пушкин казва: „Да се гордеем със славата на предците си не само можем, но и сме длъжни. Неуважението към предците е първият признак на глупост и безнравственост”! А Никола Вапцаров, трижди разстреляният огняроинтелигент с поглед отправен към бъдните поколения, задава въпроса: „Какво ще ни дадеш, Историйо, от пожълтелите си страници?...” Въпросът за паметта и нейното съзнателно и систематично заличаване, въпросът за лоботомията, на която са подложени младите хора у нас, е въпрос от жизнено значение за българския народ и неговата държава!

Българският президент Румен Радев дълбоко, искренно и аргументирано заяви това:

„Много събития предхождат Възкресениего, но едно ги свързва – Паметта. Паметта за Вярата ражда Българския Великден и църковната независимост. Паметта за Историята вдъхновява монахът Паисий да буди българите след векове на униние. Паметта за Езика и Буквите дава на възрожденците силата на словото, с което бунят своите съвременници. Синилата от бича и следите от теглото не са Вазов мит. Но дори пет века османско иго не изтриват спомена за това кои сме. Човекът на бъдещето ще е онзи с най-дълбока памет, по думите на един философ.

Дълбок корен се иска, за да устоиш на ветровете. Затова е нужно да помним. Да помним е дълг! Защото историята не дава прошка за забравата.”

На Трети март – денят на българското възкресение, нека на висок глас да говорим


• ЗА ДУХОВНАТА МОЩ НА БЪЛГАРИЯ,


• ЗА ПРИНОСЪТ И САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАРОД С ВЕЛИКА ИСТОРИЯ И С ЧУТОВНИ КАЧЕСТВА.

Шаманите от Алтай, чието учение и знание е от дълги години обект на изследване от страна на НАСА, твърдят: „Болгар е човек, който оцелява винаги. Той е белязан и духовете го пазят, защото трябва да го бъде...“

Цитираните по-долу научни и експертни оценки са единодушни и категорични в своите изводи, но те за съжаление са и крайно непопулярни. В най-добрия случай са слабо познати, не само за българското общество. В света обаче и да ги знаят, не се позовават на тях. Защо ли? Нека всеки сам да потърси отговора за това: „Българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация”.

Шарл дьо ГОЛ, президент на Франция

„Българите стоят в основота на човешката цивилизация”; „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”.

Франсоа МИТЕРАН, президент на Франция


„Корените на европейската култура трябва да се търсят в България“. „Българите са в ядрото на европейската цивилизация”.

проф. Норман ДЕЙВИС


„Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация”.

Карло ЧАМПИ, президент на Италия


„Българската държава е между седемте световни цивилизации”.

проф. Шигеоши МАЦУЯМА


„Българите бяха онзи народ, който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията като цяло на Европа. Древните българи не са били номадско-варварско племе, а народ със забележителни земеделски и строителни постижения, народ, който е изорал със своя плуг почти половината Европа.”

проф. Геза ФЕХЕР, унгарски археолог


„В нашите стари книги се казва, че когато по пътя на коприната керваните стигали до Дарданелите, цяла Европа се неричала „Страната на Българите“.

Мохамед АМИН, 1995 г. посланик на Ирак в София


В този дух са изказванията и на френските историци Алфред Ръмбо и професор М. Лонгон, на антропософтът д-р Щайнер, на професор Дейвид Антони, на археоастрономът Робър Бовал и на много други.

Изследванията и публикациите на академик Дмитрий Лихачов обаче са тези, които имат най-голямо значение за осветяване и широко популяризиране на българския цивилизационен принос, поне в славянския свят. Категорично и с респект той говори, че: „Българската държава на духа се простира от Балтийско море до Тихи океан и от Северен ледовит океан до Индийския. Не забравяйте, заявява акад. Дмитрий Лихачов, че вие сте най-древната културна нация от съществуващите днес, и то не само в Европа, но и в света. Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде.“

Подобно е мнението и на акад. Ферхат Нурутдинов от гр. Казан: „Българската народност, това е народност на най-древния народ на земята. Затова всички, абсолютно всички народи на земята, са изпитвали и съхраняват следи от това явление и до сега“.


Далай Лама дава друго, неочаквано за мнозина, изявление относно характера на нашата страна: „България е един от трите биоенергийни центрове на Вселената”, а култорологът Хари Салман през 2003 г. заявява:

„...От България са идвали духовни импулси, но Европа е забравила източника на тези импулси. Вие имате тракийската култура, имате Орфей, които са били от особено значение за гръцката култура, обаче в Европа говорим само за гръцката култура, но не и за тракийската. В Западна Европа познаваме катарите, а първоисточникът на катарите са почти неизвестните богомили в България. Така че, много важни неща са се случвали в България, каквото е и делото на учителя Петър Дънов, но малко хора в Европа знаят за тях... От всички европейски нации България има най-старата духовна традиция. Бъдете бдителни за Вашето духовно наследство и го защитавайте!...”

Такива оценки не се дават случайно или с лека ръка. Това са сериозни и отговорни научни изводи, направени в резултат на изключително задълбочени комплексни интрадисциплинарни изследвания. Най-често те се произнасят много трудно и неохотно, защото имат силен и дълготраен политически и културен отзвук. И дори могат да се окажат повод за корекции в междудържавните отношения. Затова подобни обективни исторически оценки са немислими от страна на наши близки съседи, чиито егоцентризъм и национален шовинизъм са били причина за грабителски войни и геноцидни практики в прекроените български граници – основание за безмилостни изпитания на народа ни.

На 31 май 2016 г. „Гласът на Русия” произнесе на висок глас едно много трудно произнесено признание, но което говори много: „Вероятно българите са най-древните хора на земята“.

Подобни изводи и изявления са огромен успех, както в чисто научен, така и в политически и културен аспект. Макар и трудно, те постепенно преодоляват вековни и дълбоки натрупвания от откровени и злонамерени лъжи, фалшификации и манипулации, целящи обслужването на чужди национални, имперски, религиозни и геополитически интереси.

Мултидисциплинарните изследвания в последните години свидетелстват за истинността на подобен извод, колкото смел, невероятен и неочакван да е на пръв поглед. Но нали е доказана и неотменима максимата на Артур Шопенхауер: „Цялата истина минава през три етапа: Първо - тя е смятана за абсурд; второ - насила е спирана и трето – приемана за очевидност.”

Западни учени като Гордън Чайлд, признават:

“Ние, учените на Запад, сме свикнали с мисълта, че европейската цивилизация се е зародила в Източното Средиземноморие и оттам, през вашите земи, минала в Централна и Западна Европа. От проучванията на Детев, Миков и изследванията на антрополога Петър Боев обаче се уверих, че Тракия е била забележителен център, от който започва зората на Европейската цивилизация. Тракия е люлката на европейската цивилизация.”

Истината за българският цивилизационен принос и българско достойнство не може още дълго да остане TERRA INCOGNITA, една непозната територия за нас самите и за световната научна общественост. И това се отнася за всички исторически периоди от древността до наши дни. Благодарение на глобализацията и развитието на новите технологии, кръгозорът от познания за българската история непрекъснато се разширява. Изследователите вече разполагат с твърде много нови археологически и писмени сведения, представляващи необорими доказателства. Тези информации в годините назад е била недостъпна и най-често премълчавана като неудобна.

Затова напълно разбираема е дълбоката горчивина и болка в думите на проф. д-р Асен Чилингиров: „За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите на нашата планета, аз не съм срещал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ”.

Днес, мейнстриймът на неолибералната политика е фокусиран към скоростно сриване модела на националната държава и към заличаване на местната история. Но историкът, възпитаник на Пристънския университет и преподавател в университета в Пенсилвания Джон Ф. Бентон, предупреждава: „Народите имат свое наследство, което трябва да съхранят, историческо богатство, което да защитят. Онези, които отхвърлят наследството от миналото, не разбират нищо от същността и строежа на обществото. Напластяването, предаването, наследяването, са основополагащи за живота на една историческа общност. Те спояват хората с техните предци и наследниците им, заздравяват обществените връзки...“

И ако сме истински и достойни потомци на предците си, то би трябвало, историческите истини за нас, българите, за цивилизационния принос на древна и на съвременна България, да се борим да бъдат на лично място във всеки учебник по Българска история, да са изписани на стените на всяка учебна стая и всеки училищен коридор! И главно – да бъдат достояние на нашите деца и те да бъдат закърмени с неунищожимия българнски дух.

Защото само по този начин се пази Памет и История, Достойнство и Самочувствие. И единствено, на основата на здрави исторически темели, може да се гради Бъдеще на Народ и Държава!

„Любовта кам Отечеството превъзходи сичките световни добрини”. Казал го е онзи „мечтател безумзен, образ невъзможен“ – Георги Стойков Раковски – Бащата на Българската революция.