Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2020 Брой 13 (31 март 2020) ПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ РЕД Е НЕИЗБЕЖЕН

ПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ РЕД Е НЕИЗБЕЖЕН

Е-поща Печат PDF

Кризата, която човечеството изпитва във връзка с пандемията от коронавирус, вече придоби толкова глобален мащаб, че връщането към ситуацията, съществуваща в навечерието на епидемията, е просто невъзможно.

Ако поради някои обстоятелства разпространението на вируса не може да бъде радикално спряно в рамките на един и половина до два месеца, тогава всички процеси ще станат необратими и за една нощ целият световен ред ще се срине. Историята познава подобни периоди, които бяха свързани с глобални световни бедствия, войни и извънредни обстоятелства.

Ако се опитате да погледнете в бъдещето от позицията, в която се намираме сега, тогава с цялата несигурност и откритост можем все пак да очертаем някои от най-вероятните сценарии или отделни точки.

1. Глобализацията се срина напълно, бързо и безвъзвратно. Отдавна проявява признаци на криза, но епидемията взриви всичките й основни аксиоми: отворени граници, солидарност на обществата, ефективността на съществуващите икономически институции и компетентността на управляващите елити на фона на проблема с коронавируса. Глобализацията падна като идеология (либерализъм), икономика (глобални мрежи), политика (лидерство на западните елити). На руините на глобализацията ще бъде създадена

нова архитектура на постглобалистичния (постлибералния) свят.

Колкото по-бързо разпознаем точно такъв обрат, толкова по-подготвени ще бъдем да се справим с новите предизвикателства. Това е сравнимо с последните дни на СССР: огромното мнозинство от управляващата съветска класа отказваше дори да мисли за възможността за преминаване към нов модел на държава, правителство и идеология и само едно малко малцинство осъзна фаталния характер на кризата и се готвеше да приеме алтернативен модел. Но в двуполюсен свят, при срутването на един от полюсите, остава вторият. Решението беше да се признае победата му, да се копират институциите му и да се опита да се включим в неговите структури. Това всъщност даде глобализацията на 90-те години и еднополюсният свят, който се разви оттогава.

Днес, именно тази еднополярност се срива - с всички опити да защити независимостта и да спечели най-добрите условия – а беше призната (в областта на идеологията, икономиката и политическата структура) от всички основни световни играчи - включително Китай, Русия и останалите. Следователно, управляващите елити се сблъскват с по-сложен проблем: изборът между модел, сриващ се в бездната и в пълна неизвестност, в който нищо не може да послужи като модел или надеждна рецепта за изграждане на бъдещето. Човек може да си представи колко отчайващо – (още по-отчайващо, отколкото в късната съветска епоха и съветската номенклатура) - управляващите елити ще се вкопчат в глобализма и неговите структури, въпреки очевидния срив на всичките му механизми и инструменти, институции и структури.

Следователно, броят на онези, които могат повече или по-малко свободно да се ориентират в нарастващия хаос, ще бъде доста малък дори сред елитите. Ще бъде трудно да си представим как ще се развият отношенията между глобалисти и постглобалисти, но дори и сега, най-общо казано, може да се предвидят основните моменти на постглобалистичната реалност.

На преден план не е отворено общество, а затворено общество.

Суверенитетът се превръща в най-високата и абсолютна ценност. Като благо се обявява спасението и поддържането на живота на конкретен народ в рамките на определена държава. Властта ще бъде легитимна само ако успее да се справи с тази задача: първо - да спаси живота на хората в пандемия и нейните катастрофални процеси, а след това - да организира политическа, икономическа и идеологическа структура, която позволява защита на интересите на това затворено общество в лицето на другите. Това не означава непременно война на всички срещу всички, но в същото време тази страна и този народ на първо място определят основния и абсолютен приоритет. И никакви други идеологически съображения не могат да отменят този принцип.

Затвореното общество трябва да бъде автаркия*.

Това означава, че държавата трябва да бъде самодостатъчна и независима от външните доставчици по въпроси, предимно за храните, промишленото производство, паричната и финансовата система и военната мощ. Всичко това в близко бъдеще ще се превърне в основни приоритети в борбата срещу епидемията, когато държавите са принудени да се затворят (вече са се затворили), но в постглобалистичния свят тази държава ще стане постоянна.


Ако глобалистите смятат това за временна мярка, тогава постглобалистите трябва да се подготвят това да стане стратегически приоритет.

Самодостатъчността по въпросите за поминъка, ресурсите, икономиката и политиката

трябва да се комбинира с ефективна външна политика, където стратегията на Алианса излиза на преден план. Най-важното е да има достатъчен брой стратегически и геополитически важни съюзници, които заедно да формират потенциален блок, способен да осигури на всички участници ефективна съпротива и достатъчно надеждна защита срещу възможна външна агресия. Същото се отнася за икономическите и финансовите връзки, разширявайки обема на достъпните пазари, но не в глобален, а в регионален мащаб.

За да се осигури суверенитет и автаркия, е важно да се установи контрол върху областите, от които суверенитетът и сигурността на всяко суверенно образувание са жизнено зависими. Това превръща определени интеграционни процеси в геополитически императив. Враждебните анклави в заплашителна близост до национална територия (потенциално или от значение) ще подкопаят отбраната и сигурността. Следователно, вече в контекста на борбата срещу епидемията, трябва да се предвиди и определи определен интеграционен модел.

Постглобалистичният свят може да бъде представен като няколко основни центъра и редица второстепенни. Всеки основен стълб трябва да отговаря на изискванията на автаркията. Той ще бъде аналог на традиционните империи. Това означава:

• Единна вертикална система за строг контрол (в ситуация на криза с диктаторски правомощия на най-висшия орган);

• Пълна отговорност на държавата и нейните институции за живота и здравето на гражданите;

• Приемане от държавата на отговорност за осигуряване на населението с храна в затворени граници, което изисква развито земеделие;

• Въвеждане на валутен суверенитет с националната валута, свързано не със световната резервна система, а със злато или стоково покритие (т.е. към показатели за реалната икономика);

• Гарантиране на високи темпове на развитие на националната промишленост, достатъчни за ефективна конкуренция с други затворени държави, (което не изключва сътрудничеството, но само в случаите, когато принципът на независимост и индустриалната автаркия не страдат);

• Създаване на ефективна военна индустрия и необходимата научна и индустриална инфраструктура;

• Контрол и поддръжка на транспортната и комуникационната система, която осигурява комуникация между отделните територии на държавата.

Очевидно е че за изпълнението на такива извънредни задачи са необходими:

• Много специален елит (постглобалистична политическа класа) и

• Съответно, напълно нова държавна идеология (либерализмът и глобализмът определено не са подходящи за това).

Политическата класа трябва да се набира от ръководители и служители на военни институции.

Идеологията трябва да отразява историческите културни и религиозни характеристики на определено общество и да има футурологична ориентация - проекция на цивилизационната идентичност в бъдещето.

Важно е да се отбележи, че нещо подобно трябва да премине през почти всички съвременни държави и блокове от държави - и тези, които са изцяло потопени в глобализацията, и тези, които се опитаха да останат на разстояние от нея.

В тази връзка трябва да се предположи, че подобни процеси ще направят САЩ едни от най-важните световни играчи, които в същото време ще променят съдържанието си - от крепостта на глобализацията до мощна и самозащитаваща се автаркична световна сила. Предпоставките за подобна трансформация вече частично се съдържат в програмата на Доналд Тръмп и в контекста на борбата срещу пандемията и извънредното положение, те ще придобият още по-отчетливи черти.

Някои европейски сили са готови да поемат по същия път - докато са под спешни мерки - днес това са Франция и Германия. С нарастването и затягането на кризата тези процеси ще се приближават все повече до общите очертания на схемата, която описахме.

Китай е сравнително готов за такъв обрат в идеологически и политически план като е твърда централизирана държава с ясно изразена вертикала на властта. Китай губи много с краха на глобализацията, която успя да постави в услуга на националните си интереси, но като цяло винаги е поставял специален акцент върху автаркията, за която не е губил поглед дори в периоди на максимална откритост.

Съществуват предпоставки за подобна постглобалистична еволюция в Иран, Пакистан и отчасти в Турция, които биха могли да станат полюси на ислямския свят.

Индия, която бързо възражда националната си идентичност, в пандемия започва активно да възстановява връзките си с приятелските страни на региона, подготвяйки се за нови процеси.

Русия също има редица положителни аспекти в тези начални условия:

• Политиките на Путин през последните две десетилетия за укрепване на суверенитета;

• Наличието на сериозен военен потенциал;

• Исторически прецеденти на пълна или относителна автаркия;

• Традиции на идеологическа и политическа независимост;

• Силна национална и религиозна идентичност;

• Признаване от мнозинството на легитимността на централистичния и патерналистичен (покровителствен) модел на управление.

Съществуващият управляващ елит обаче, формиран в късните съветски и постсъветски времена, напълно не отговаря на предизвикателството на времето, като наследник на биполярния и еднополюсен (глобалистичен) световен ред и свързаното с него мислене. Икономически, финансово, идеологически, технологично Русия е твърде тясно свързана с глобалистическата структура, което в много отношения я прави неподготвена за ефективна конфронтация с епидемията - ако се превърне от краткосрочна спешна ситуация в създаване на нов - и необратимо следглобален - световен ред. Този елит споделя либерална идеология и основава дейността си в една или друга степен на транснационални структури - продажба на ресурси, делокализиране на индустрията, зависимост от чужди стоки и продукти, включване в световната финансова система с признаването на долара като резервна валута и др. Нито по отношение на техните умения, нито по своя мироглед, нито по политическата и административната си култура, този елит не е в състояние да премине към нова държава. Това състояние на нещата обаче е обичайно за огромното мнозинство от страните, в които глобализацията и либерализмът доскоро се смятаха за неразрушими и неопровержими догми. И в този случай Русия има шанс да промени това състояние, като прави държавата и обществото готови да влязат в новия постглобалистичен ред.


Превод: В. Сергеев

Източник: Завтра.ру


* Автаркия: Централизирана форма на икономика