Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2020 Брой 14 (7 април 2020) ВАКСИНАТА – СПАСЕНИЕ ИЛИ ОРЪЖИЕ?

ВАКСИНАТА – СПАСЕНИЕ ИЛИ ОРЪЖИЕ?

Е-поща Печат PDF

Валентин Катасонов е доктор на икономическите науки, член-кореспондент на Академията по икономически науки и предприeмачество, професор в катедрата по международни финанси  МГИМО, председател на Руското икономическо общество “Шарапов”, автор на 10 монографии (в това число “Велика държава или екологична държава?” (1991), “Проектното финансиране като нов  метод на организация на инвестициите в реалния сектор на икономиката” (1999), “Бягство на капитала от Русия” (2002), “Бягство на капитала от Русия: макроикономически и валутно-финансови  аспекти” (2002)), и много статии.

Роден е през 1950 г. Завършва МГИМО (1972). През 1991-1993 г. е бил консултант на ООН (Департамент по международни икономически и социални проблеми); през 1993-1996 г. — член на Консултативния съвет при президента на Европейската банка за реконструкция и развития (ЕБРР); през 2001-2011 г. — завеждащ катедра по Международни валутно-кредитни  отношения МГИМО (У) МИД, Русия.


Доста много признаци затова, че "Господарите на парите" (главните  акционери на Системата на Федералния резерв на САЩ), се стремят да установят пълна власт над света. Накратко казано, от "стопани на парите", искат да се превърнат в "стопани на света". Всички свои действия, насочени към изграждане на Новия световен ред, те прикриват зад "красиви"  думи, че всичко се прави заради "благополучието на човечеството".

Такива "грижи" за човечеството се явяват например инициираните от "Господарите на парите"  международни програми по борба със "затоплянето на климата"; контрол над раждаемостта; борба с международния тероризъм и т.н. Още едно направление "благородна" дейност се налагана от световния елит - цифровизацията на всички страни от живота на обществото (финанси, икономика, образование, здравеопазване, култура и др.). За тази  цифровизация вече писах много. В частност, може да се спомене моята книга: "Светът под хипноза на числата, или Пътят към в електронния концлагер" (М.: Библиотека РЭО им. С. Ф. Шарапова, 2018).

Както може да се досетите по самото име на книгата, в нея стигам до извода: лукавите увещания на световния елит за удобства и изгоди от цифровизацията, са призвани, в крайна сметка, да хванат отделни народи и цялото човечество в "цифровия капан", или в "световния електронен концлагер". С помощта на "цифрите", световният елит  планира преди всичко, да установи контрол над поведението и живота на човека.

Днес, разработките в областта на цифровите (информационно-компютърни) технологии, са достигнали толкова далеч, че е възможно вече да се контролират не само действията на човека, но даже и неговите мисли. В крайна сметка, в Китай вече имат такива технологии, които може да се нарекат "детектори на лъжата", но за  проверка на човека не са нужни датчици и кабели. Дори сам човек може, даже без да подозира, да се подлага на "тестване".

Във всички варианти за създаване на световен електронен концлагер, задължително условие се явява цифровата идентификация на човека. През последните 20-30 години (особено след събитията на 11 септември 2001 г.) активно се обсъжда такъв начин на цифрова  идентификация на хората като вграждане в тялото на човека на електронен микрочип. Такова чипиране позволява на Големия Брат не само да вижда всички хора, но при необходимост и да ги управлява.

С помощта на изпращаните към електронния микрочип сигнали може да се предизвиква чувство на болка, замъгляване на разсъдъка, да се предизвиква слепота, глухота и т.н. Днешните технологии позволяват  не само да се "блокира" човекът, но и да се накара да действа в нужното за Големия Брат направление. Т.е. от човека може да се направи биоробот или киборг. Още една крачка към това да се обезпечи ефективно управление на хората, трябва да стане отказването от наличните пари. Дигиталният човек ще бъде  привързан към банкова сметка, в случай на необходимост, Големият Брат може да блокира човека чрез неговата сметка и да го обрече на гладна смърт.

Технически всичко е вече отдавна проработено. Най-решаващото място в проекта за построяването на електронния концлагер, са  индивидуалните микрочипове. Няма да им се удаде обаче да постигнат тотално обхващане на населението с такива микрочипове. Народът  интуитивно чувства, заради какво се прави всичкото това, и се съпротивлява. Има разбира се и доброволци. Към тях може да се добавят и затворниците, умствено болните, военнослужещите и още някои категории хора, на които в задължителен порядък прави чипизация, т. е. принудително. Но даже в САЩ, където властта от края на миналия век вече  "налага" масова чипизация и заплашват хората с углавна отговорност и затвор, ефективността на усилията, в крайна степен, не е висока.

Ваксинация за чипизация

Новият натиск върху народа от страна на властимащите (особено в САЩ и Западна Европа) започва с първите дни на новата 2020 г. Както се досещате, затова способства истерията около коронавируса. Появиха се редица допълнителни силно действащи аргументи в полза на масовата чипизация.

На първо място, при условията на пандемия (а сегашната пандемия, може да се предполага, няма да е последна), властта трябва да има пълна информация за състоянието на здравето на всеки човек, включително информация затова, какви ваксини са му били направени. И  всеки един проверяващ ще може с едно натискане на клавиша на компютъра, да получи такава информация, ако разбира се, у човека бъде имплантиран микрочип, който да го свързва с централизирана база данни.

Второ - такъв микрочип позволява на Големия Брат да следи всяко преместване на човека, неговите контакти с други хора, а също да  идентифицира местонахождението му във всеки един момент от времето (в случай, че на човека му се наложи спешно да бъде изолиран, ваксиниран т.н.).

На трето място, микрочипът ще действа като предавател, който ретранслира в централизирана база данни сведения за физическото състояние на човека (на първо място, за температурата на тялото).

По такъв начин, чипизацията и ваксинацията, са тясно свързани помежду си теми. До неотдавна много хора са възприемали тази връзка по следния начин: чипизацията е нужна за ваксинацията. А днешната пандемия променя местата на всичко: ваксинацията става  средство за чипизацията. На първо място излиза ваксинацията. За чипизацията властите неочаквано започнаха да мълчат.

От началото на годината в средствата за масова информация се появиха неизмеримо количество материали (статии и изказвания) по темата за ваксинацията. Към официалните изявления на  чиновниците на отделните държави и международни организации (особено СЗО) затова, че човечеството ще бъде спасено от чумата на коронавируса от ваксините, (които всеки момент ще бъдат разработени и ще бъдат предоставени за спасяване на хората), с доверие се  отнасят далеч не всички. Много честни и смели експерти справедливо отбелязват, че у тези, които се занимават с прокарване на ваксини по света, истинските цели са съвършено различни, отколкото декларираните. Тези цели са две:

Първо,

забогатяване

Фармацевтичните компании разчитат на ваксините, за да заработят с милиарди. Долари, евро, фунта  стерлинги, швейцарски франкове и т.н.

Второ,

убийство

"Господарите на парите" се стремят да отпратят на Оня свят милиарди хора. Граждани на всички страни по света, включително и онези, които се отнасят към  "златния милиард". В крайна сметка, на планетата трябва да остане само един милиард души. Такива са "препоръките" на Римския клуб. И едва ли този милиард може да бъде наречен "златен". "Златен" в него ще бъде само един милион, вчерашните "господари на парите", а от днес "господари на света". А за тях ще работят останалите 999 милиона.

Оказва се обаче, че ваксинацията има още една цел, за която знаят само тесни специалисти. Преди няколко години за борба  с онкологичните заболявания бяха разработени ваксини с използването на достиженията на нанотехнологиите. Появи се ново поколение медикаменти, получили названието нановаксини. Приставката "нано" означава възможно най-малка величина — една  милиардна част (10 в минус на девета степен). В нановаксините се използват най-малките частици, които й създават необходимия лечебен ефект (впрочем, има достатъчно голямо количество опоненти, считащи, че дългосрочните последствия от нановаксините върху здравето на човека още не са изследвани).

Но нас сега не  ни интересува медицинската страна на въпроса. Работата е в това, че нановаксината може да се използва в качеството на своеобразен троянски кон. Заедно с нановаксината  в тялото на човека може да се вкара свръхминиатюрен микрочип, който се явява нановещество. Човекът, съгласявайки се на ваксинация, даже няма да знае, че в него едновременно са внедрили и наночип. Оказва се, че разработката на такива троянски коне започнала още в нулевите години, при което главно място в създадения продукт заемал наночипът, а нановаксината била длъжна да изпълни ролята на своеобразно прикритие.

В едно електронно издание в САЩ, специализирано в разобличаването на плановете на американската и международната  "медицинска мафия" ("Prevent Disease.Com"), още през 2009 г. се появява статия: "Are Populations Being Primed For Nano-Microchips Inside Vaccines?" ("Подтиква ли се населението към приемане на нано-микрочипове, скрити във ваксините?"). Както се отбелязва  в посочената статия, още в последните години на ХХ век се е удало да бъдат разработени микрочипове от ново поколение, основани на използването на нанотехнологии. Свръхкомпактни (не по-големи от прашинки, с радиус от порядъка на 5 микромилиметра, което е примерно 10 пъти по-малко от радиуса на един косъм) и не скъпи.

В тази връзка се ражда идеята такива микрочипове да се внедряват в тялото на човека посредством инжекции, капки, ваксинации. И най-добре това да се прави

в момента на появяване на детето на бял свят, още в родилния дом.

За тези, които вече са напуснали границите на родилния дом, напълно пасват пандемиите. А да създава изкуствени пандемии може Световната здравна организация, която вече отдавна е забелязано, че обслужва интересите на международната "медицинска мафия" и се контролира от "господарите на парите". Ето какво по-конкретно се казва в посочената по-горе статия: "Стартираният от Световната здравна организация (СЗО) сценарий с пандемията от свински грип като никога най-добре подхожда за пропаганда и принуждаване на населението доброволно да се съгласи за въвеждане на микрочипове чрез нановаксини. Всичко това ще бъде направено под лозунга за "най-висшето благо на човечеството”.

В Устава на СЗО, в нулевите години, бяха внесени някои любопитни изменения.


СЗО първоначално може да дава само "препоръки" на международното общество. Поправка от 2005 г. разрешава на СЗО, в извънредни ситуации, (при тези същите пандемии) да издава не "препоръки", а "заповеди", задължителни за изпълнение от всички страни. Нищо чудно че днес СЗО я наричат част от световното правителство. Също така са свалени съществуващите по-рано  в документите на СЗО критерии (например, такива, като процент на смъртност сред заразените), позволяващи появяване и разпространение на вирус да се обявява като "пандемия". Сега

СЗО сама решава, кое е пандемия, а кое не е.

И не е длъжна да обяснява на обществеността своите решения.

В тази връзка, по повод последното решение на СЗО, ще цитирам мнението на Питър Кёниг (Peter Koenig), научен сътрудник към Центъра за изучаване на глобализацията (Centre for Research on Globalization — CRG, Канада), икономист и геополитически аналитик, преди това работещ в Световната банка: "СЗО обяви  коронавирус COVID-19 за „пандемия“ — при положение, че няма и най-малка следа от пандемия. При пандемия смъртността от заразяване достига повече от 12%. В Европа нивото на смъртността съставлява около 0,4% или по-малко — с изключение на Италия, която представлява сама по себе си особен случай, когато пикът на смъртността достигна 6%… СЗО по-скоро е получила заповеди „от горе“ — от тези, които също управляват Тръмп и „лидерите“ на Европейския съюз и неговите страни-членки, от онези, които се  стремят да управляват света с помощта на силата на "Единния световен ред".

През 2010 г. Татяна Грачова в своята известна книга "Когато властта не е от Бога. Алгоритми на геополитиката и стратегии  на тайните войни на световното закулисие", посвещава голяма глава на

ваксинациите като оръжие за масово поразяване.

И още тогава тя  пише: "Внедряването на нано-микрочипове във ваксините, е въпрос на най-близко бъдеще".

Днес, това бъдеще вече настъпи. Пропускайки подробностите, ще кажа, че тогава не успяха, (пандемията от свинския грип A/H1N1, започва точно преди 11 години в Мексико, да я раздуят в световен мащаб, тя малко засегна САЩ, но в лятото на същата тази година напълно се "разсъхна"). И разработките на нановаксините с нано-микрочиповете по онова време все още не излязоха извън пределите на лабораториите. Сега е друго. Целият свят е обхванат от пандемията на коронавируса. И троянските коне, съдейки по много  признаци, вече са готови за това, да поразят милиони и милиони хора на планетата.

Сатаната Бил

Днес ние виждаме, как под флага на борбата с коронавируса  става обединяване на две изглеждащи по-рано като автономни глобални  проекти — проектът "спасение" на човечеството с помощта на ваксините и проектът за "цифровизация" на човечеството. Олицетворение на този "синтез" става известният на всички милиардер Бил Гейтс, устойчиво числящ се към първата тройка на най-богатите хора на Америка.

До края на миналия век името на Гейтс се асоциираше преди всичко  с компютрите и "цифровите" технологии. Нали той е основател и собственик, и ръководител на знаменитата корпорация "Microsoft". Но незабелязано Бил Гейтс започна да се отдръпва от своя  "цифров" бизнес, създавайки благотворителния фонд (Фонд Бил и Мелинда Гейтс). Основното направление на дейността на Фонда е разработката на ваксини и разпространението на ваксини по целия свят.

Дейността на Фонда се придружава от мощна PR-поддръжка.  Милиардерът се представя като

"спасител" на света от пандемии и всякакви зарази.

Бил е толкова загрижен за съдбата на човечеството, че както съобщават средствата за масова информация, неотдавна напълно е излязъл от капитала на своята рожба Microsoft. Но като човек, прекрасно разбиращ от електроника и компютри, той е призван да обезпечи "органическия синтез" между "цифрите" и "медицината".

Малко хора са обърнали внимание на мероприятие, което е било проведено по инициатива на и с най-активно участие на Бил Гейтс в края на миналата година. 18 октомври 2019 г., в Медицинския център „Джонс Гопкинс” в Балтимор, спонсори на което са били Световният Икономически Форум и Фондът на Бил и Мелинда Гейтс. В мероприятията взема участие структура, с не съвсем известно на  широката публика (все още не) название ID2020.

Оказва се, че това е програма, базираща се на публично-частно партньорство, в нея също участват ООН и нейните специализирани органи, неправителствени организации. От бизнес-структурите  следва изрично да се споменат компаниите Microsoft, Accenture, Cisco Systems, Pricewaterhouse Coopers (PwC). Тази програма е предназначена да внедри цифрова идентификация по света, напълно цифровизирайки планетата до 2030 година. От документите на ID2020 научаваме, че особен акцент програмата поставя на цифровата   фиксация на човека в момента на раждане (т.е. в родилния дом) и при провеждане на масови ваксинации по време на пандемии.

Алиансът ID2020 е бил съвсем не зле подготвен за срещата в Балтимор. В навечерието на септември, в Ню Йорк, той организира среща на висше ниво под названието "Преход към по-добра  идентификация" ("Rising to the Good ID Challenge"). Под "добра" се има предвид "идентификация", която се извършва в момента на раждане на човека и в момент на пандемия.

На срещата в Ню Йорк е било съобщено, че пилотният проект за цифрова идентификация през 2020 г. ще се реализира в Бангладеш,  в него ще участват много партньори. Но, навярно, главен партньор ще бъде ГАВИ — Глобалният алианс по ваксините и имунизациите и (GAVI — Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Той, както  и ID2020, е алианс, базиращ се на държавно-частно партньорство, занимаващ се с въпросите на "имунизацията на всички". Сред главните партньори на ГАВИ са СЗО и фармацевтичните корпорации.

На срещата в Балтимор нейните участници, включително Бил Гейтс, горещо поддържат идеята за "добра идентификации". Между другото, изказани са пожелания да не се ограничават само с една държава - Бангладеш. Трябва да се започне от най-бедните, а това са десетки  страни в Азия, Африка и Латинска Америка. Плюс милиони слабо обезпечени и бездомни в САЩ и Европа. Та се социална група с повишен риск, поради това още в настоящата година трябва да се пристъпи към цифрова идентификация на "низините" в страните от "златния милиард".

Между впрочем, на срещата в Балтимор ключово мероприятие става компютърното моделиране в Медицинския център „Джон Хопкинс”  на глобална пандемия. Резултатите от моделирането са 65 милиона починали. През януари 2020 г., на ежегодната среща на върха в Давос, МВФ подкрепя програмата ID2020, а неговите участници при закрити  врати се запознават с резултатите от "моделирането" в Медицинския център „Джон Гопкинс”. Как удивително всичко съвпада в една времева точка! Трудно е да се повярва в такива случайни съвпадения. В същото време, когато в Давос се провежда срещата на високо ниво, в китайския град Ухан започва да се разгаря пламъкът на пожара на пандемията с вируса COVID-19.

Сега ще чакаме следващото действие на драматичния спектакъл под название "Пандемия коронавирус". Действие, когато на сцената ще се появят "спасителите" на човечеството с ваксините. Аз съм уверен, че  такава ваксина вече има и тя чака своето излизане на сцената. Впрочем, по-правилно би било тази ваксина да се нарече "троянски кон" на "господарите на парите".

P. S.

Вълненията на американците (особено на тези, които считат себе си за християни и мюсюлмани) във връзка с плановете на ID2020 и GAVI да проведат масова ваксинация и идентификация на населението на САЩ, предизвикват все по-големи протести. На 19 март Бил Гейтс излезе публично с обяснения (чрез информационния ресурс Biohackinfo News). Опитвайки се да успокои публиката, той каза, че  въвежданият в човека нано-микрочип, видите ли, щял да има ограничено предназначение и ще позволява само да се отговаря на въпросите: минал ли е даденият човек тестване на предмета на вируса и дали му е била въведена ваксина. Както обаче отбелязват в социалните мрежи противниците на ваксинацията и чипизацията, не може да се има доверие на заявлението на милиардера.


Проф. Валентин Катасонов, доктор на икономическите науки


"Свободна преса", 25.03.2020

Превод: Люсиена Костова

Иточник: Бизнес online

https://www.business- gazeta.ru/article/462708


 

Още по темата