Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 5 (2 февруари 2021) ПП МИР С ПИСМО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПП МИР С ПИСМО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Е-поща Печат PDF

Председателят на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) Симеон Славчев изпрати писмо до г-жа Катарина Барли – заместник-председател на ЕП, с молба европейските институции да обърнат внимание на сериозните нарушения, които управляващите от ГЕРБ и Обединени патриоти правят с цел подмяна на вота на българските граждани на предстоящите на 04.04.2021 г. парламентарни избори в България. В писмото си до зам.-председателя на Европейския парламент г-жа Барли, председателят на ПП МИР посочва няколко конкретни факти за нарушаване на българското законодателство. „Уважаема г-жо Барли, обръщам се към Вас с молба за съдействие и реакция на европейските институции, тъй като управляващото мнозинство в България, освен българските закони и морални норми, нарушава и Европейското законодателство, добрите международни практики и етични норми“. Според партия МИР, чрез прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс, се създава сериозна колизия между основополагащи законови нормативни актове в България и пряко се нарушава общественият интерес.

„Тази противоречива норма от Изборния кодекс дава правомощието на ЦИК да възлага, без обществена поръчка, на „Информационно обслужване“ АД компютърната обработка и обобщаването на данните от изборните резултати, включително и от машинното гласуване. Тази дейност е важна, както за достоверността и обективността на изборния резултат, така и за доверието в целия изборен процес“, пише още в писмото си Славчев. От партия МИР се мотивират, че чрез възлагане от страна на ЦИК на дейността по чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс на „Информационно обслужване“ АД, дружеството ще извърши услуги, срещу които ще получи възнаграждение, за което задължително трябва да се приложат разпоредбите на Закона за обществените поръчки в България и ЦИК трябва да възложи тази дейност чрез обществена поръчка. В своето писмо до зам.-председателя на ЕП Славчев подчертава, че императивният характер на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс не дава възможност на ЦИК да възлага тази дейност чрез провеждането на обществена поръчка, каквато в случая е необходима, за да е прозрачен изборът на изпълнител, който ще определя крайния изборен резултат. „Уважаема г-жо Барли, прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс е в противоречие и нарушава правните норми на ЗОП в България, регламентиращи реда за възлагането на дейността по определяне изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултати от изборите. Възлагането на услуга на юридическо лице – търговец от страна на държавата, в лицето на държавната ЦИК, без да бъдат спазени условията и реда на процедурите на Закона за обществените поръчки, създава предпоставка за недействително монополно положение и пряко нарушава разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията“. В писмото си до Барли от партия МИР посочват, че проблемът с директното възлагане на „Информационно обслужване“ може да се реши по два начина. Първо, чрез законодателна инициатива за изменение на разпоредбата на чл. 57, ал. 1 т. 33 от Изборния кодекс и второ, чрез искане от компетентните лица и институции, съгласно чл. 150 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 57, ал.1, т. 33 от Изборния кодекс.

„Тъй като в България няма политическа воля и управляващото мнозинство, в лицето на ГЕРБ и Обединени патриоти, многократно е доказало, че погазва българските и европейските закони, както и моралните и етични норми, се обръщаме към Вас, г-жо Барли, за съдействие Европейският парламент и Европейската комисия да вземат отношение по този изключително важен проблем. Не решаването на този проблем може да се окаже в основата на множество жалби и непризнаване на изборните резултати от предстоящите изключително важни за бъдещето на европейска България парламентарни избори. Надявам се на Вашата бърза реакция, чрез която ще допринесете за провеждането на честни избори в България и ще защитите върховенството на закона, така както винаги сте го правила“, завършва своето писмо до Барли председателят Симеон Славчев. От партия МИР са поискали и лична среща със зам.-председателя на Европейския парламент г-жа Барли и се очаква в следващите дни тя да приеме председателя на партията Симеон Славчев, двамата зам.-председатели Георги Кардашев и Владислав Милев и международния секретар на партията Ивайло Манджуков.

 

Източник: Actualno.com