Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 27 (13 юли 2021) ГЕНИАЛНОТО ДЕЛО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ГЕНИАЛНОТО ДЕЛО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Е-поща Печат PDF

Слово на председателя на Държавния съвет Тодор Живков


Дълбокоуважаеми

другарю Лихачов,

Вие неведнъж сте били скъп гост на България. Незаличими са в паметта ми впечатленията от предишната ни среща, от задушевната ни беседа. Сега поводът да се видим отново вълнува не само нас, двамата, като стари познати и приятели, а и всички българи, които знаят, че Вие, световноизвестният съветски учен, сте първият носител на Международната награда „Братя Кирил и Методий”.

Тази награда заслужено увенчава Вашето творчество и е признание за Вашите изключителни научни постижения. Но тази награда същевременно и преди всичко е израз на вечно живото братство между българския и руския народ, на вековните връзки между руската и българската наука и култура, между съветската и българската наука и култура.

Като проникновен изследовател на руската средновековна литература Вие, естествено, не можете да не търсите нейните корени и първооснови. И в своите многолетни проучвания Вие стигнахте до извода, че както за руския, така и за българския народ тези корени и първооснови са в гениалното дело на славянските първоучители Кирил и Методий.

В поредица свои общи и конкретни изследвания Вие обективно, дълбоконаучно оценихте народностното, европейското и общочовешкото значение на старата българска литература, назовахте нейната поява и нейното бързо възмогване „чудо”, мотивирахте гледището, че като творци на културата от световен мащаб Кирил и Методий са велики български просветители и заедно с това велики славянски учители.

Това Ваше определение отразява една историческа истина. Когато става дума за такова необикновено по своята същност явление, като изнамирането на славянското писмо върху българската езикова основа, ние не можем да не бъдем горди със самия този факт, както и с Вашето признание, и с Вашата оценка за него.

Нас дълбоко ни вълнува и точната характеристика, която давате за националното своеобразие на старата българска литература като „съчетание на собствени български и общочовешки теми и черти”, „своеобразие с огромно значение за всички славянски народи”.

Вашите вдъхновени, обстойни и многостранни изследвания, всяка страница от Вашите трудове, посветени на старата българска литература и култура, на дълбоките и братски духовни връзки между руския и българския народ, ни изпълват с патриотична гордост, тъй като Вие сте виден представител на най-напредничавата наука в света – съветската, тъй като Вие сам сте създател на всепризнатата ленинградска медиевистична школа.


Дмитрий Сергеевич,

В своя студия Вие сравнявате една от великите руски средновековни летописи с голяма река, събрала в себе си водите на много малки реки. Това сравнение ми дава основание да определя и Вашето научно творчество, Вашия забележителен научен принос по същия образен начин.

Изучил в дълбочина и ширина всичко, което е създала обществената и литературната мисъл на славянството през епохата на Средновековието, Вие свързахте тези исторически постижения с духа и проблемите на съвременността. Под Вашето талантливо, новаторско, изследователско перо древната славянска култура оживя с още по-голяма красота и неповторимост като градивна сила и за съвременния исторически процес, за дружбата между съветския и българския народ.

В този план Вашите обобщения за делото на Кирил и Методий имат особено голямо значение.

Ние сме народ, който премина през много изпитания, народ, който издържа и оцеля във вековни бури и беди, за да се нареди по достойнство сред всички свободни народи, които ратуват за обществен прогрес, за преобразяване на света в съгласие с хуманните принципи на социализма и комунизма.

Един от изворите за жизнеността на българския народ, за неговите високи стремежи, демократични и социалистически завоевания безспорно е делото на Кирил и Методий. През последните десетилетия във Ваше лице ние виждахме истински продължител на всичко онова, което преди повече от 11 века сътвориха и създаваха нашите велики славянски първоучители.

Нека Ви е честита, скъпи Дмитрий Сергеевич, Международната награда „Братя Кирил и Методий”, с която Ви удостоява Държавния съвет на Народна република България!

Радвам се, че Ви връчвам голямата награда в навечерието на един от най-хубавите, най-светлите наши празници – Деня на Кирил и Методий, Деня на българската просвета и култура, Деня на славянската писменост.

От името на нашия народ, на хилядите Ваши читатели и почитатели и лично от свое име Ви пожелавам здраве и бодрост, сили, вдъхновение и нови успехи на благородното поприще на науката!


 

Още по темата