Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 29 (27 юли 2021) ВИСОКИ МЕЖДУНАРОДНИ ОТЛИЧИЯ ЗА МОРСКИЯ ОФИЦЕР ПРОФ. ИЛИЯ ПЕЕВ

ВИСОКИ МЕЖДУНАРОДНИ ОТЛИЧИЯ ЗА МОРСКИЯ ОФИЦЕР ПРОФ. ИЛИЯ ПЕЕВ

Е-поща Печат PDF

Неотдавна, в гр. Варна, се състоя тържество по случай награждаването на проф. Илия Пеев, изследовател, дългогодишен преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с престижни международни отличия на Руската федерация. След вълнуващото слово на московския академик Юрий Иванович Васюков, който подчерта високо ценените в Русия научни приноси на професор Илия Пеев в областта на морската наука, психологията, психотерапията, културологията и геополитиката, му бяха връчени два медала:

Медал - 75 години от Великата победа.

Удостоверението за удостояването на проф. Илия Пеев с почетния медал, е подписано от Председателя на Руския комитет на ветераните от войните и военната служба, армейски генерал Михаил Алексеевич Моисеев.

Медал - За борба с коронавируса.

Удостоверението за удостояването на професор Илия Пеев с почетния медал, е подписано от Председателя на Националния комитет за обществени награди при Правителството на Руската Федерация, М. И. Ситников.

Тези високи награди му се присъждат заради десетките публикации на английски и руски език, в руски научни издания, популярни медии, както и заради участието му в международни научни форуми – конгреси и симпозиуми.

Българската общественост е запозната с позицията му в защита на моряците в условията на пандемията COVID-19. На IX Световен конгрес по психотерапия 24-29 юни 2020 г. проведен онлайн в Москва и Санкт-Петербург, професор д.пс.н. Илия Пеев представи в доклада си своите оригинални и уникални научни изследвания на тема: пандемията COVID-19 като екзистенциална тревога и вик на душата от загубата на всички котви, свързващи ни с външния свят. (Интроспекция в нарушението на поведението при коронавируса чрез изобразителното изкуство и позитивната динамична психотерапия).

На друг международен форум, пак през 2020 г., по време на XII-те Лазурски четения посветени на професор Александър Фьодорович Лазурски (31.03.1874 – 27.02.1917) и 60-годишнината от основния труд на професор Мясищев Владимир Николаевич (1893-1973) „Личност и неврози”, професорът участва с уникален доклад за позитивната динамическа психотерапия като научна система от холистически възгледи за планетарното здраве на човечеството и за новия мироглед и устройството на света през XXI век.

За нашите читатели ще добавим още, че проф. д.пс.н. Илия Пеев е роден на 13 юни 1948 г., в село Жребичко, Община Брацигово, Област Пазарджик. Член е на Редакционния съвет и Редакционната колегия на научното списание „Конструктивные педагогические заметки” - научно електронно мултидисциплинарно списание на ФГБОУ ВПО “Новосибирски държавен педагогически университет” (Куйбишевски филиал). На Съвета на Директорите на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия” и член на Научния съвет на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”. Удостоен е със званието „Почетен професор” на Института по Позитивна динамическа психотерапия в Санкт-Петербург през 2017 г.

Да са му честити заслужените международни отличия! Желаем му здраве и творчески сили, за да продължи своите научни разработки и да ни радва с постиженията си в областта на морското образование, Военноморските сили и Търговското корабоплаване в Република България.