Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-поща Печат PDF

Централният Комитет на Комунистическа Партия на България


На пленарно заседание, проведено на 25 септември 2021 г.

РЕШИ:

Редовният 8 конгрес на партията да се проведе, съобразно епидемиологичната обстановка, законодателството и разпорежданията на Министерството на здравеопазването

на 27 ноември 2021 г., на ул. „Леге“ 10, София, от 10.30 ч.,

при следния дневен ред:

1. Анализ на политическата обстановка и предстоящите задачи на партията.

2. Доклад на Централната контролно-ревизионна комисия.

3. Промени в Устава на партията.

4. Избор на нови ръководни органи на Комунистическа партия на България.