Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

НАРОДЪТ ПИТА?

Е-поща Печат PDF

“Властта изобщо не е контрол – властта е сила и да даваш тази сила на другите. Лидер не е човекът, който принуждава други да му дадат сила. Той е онзи, който иска да даде своята сила на другите, за да могат те да застанат на собствените си крака.“ Бет Рейвис, „През Вселената“.


Известно е, че народните представители, когато вече са избрани, полагат тържествена клетва, която включва неотменимото задължение, в своята дейност „да се ръководят от интересите на народа“. Но още като кандидати те, ведно с партиите, които са ги издигнали, дължат на народа отговор на твърде много неизяснени докрай основополагащи въпроси. В настоящия примерен разговор, ще зададем някои от тях „от името на народа“. Съзнаваме че те не изчерпват темата, но затова пък показват, според нас, „скалата“ на народните очаквания и градацията на ценностите, която в много случаи остава неизяснена, особено в настоящата предизборна кампания. Както и се полага, „народът“ се обръща към тези, които ще го представляват, в една учтива форма на общуване, може би, за да ги подсети, че може и по иначе.


• Защо говорите само за доходи, пита народът, а не за благосъстояние или стандарт на живота? Не мислите ли, че ако на човек, след като си плати данъците, лекарствата, осветлението, отоплението, скромната храна, не му останат пари да си купи поне една книга, да отиде на едно представление, на един концерт в месеца, това е всъщност геноцид? Човекът е преди всичко индивидуалност, а не дроб със знаменател, маса с робско съзнание, която се манипулира лесно  с подаяния от някой и друг подхвърлен лев. Каква култура ще развивате, щом няма да има кой да се ползва от нея?

• Защо не говорите за създаване на средна класа на обществото  и не си поставите за цел да се намали съотношението между бедни-богати, показател по който отново сме на последно място в ЕС? Социалният мир, при съотношение над 8 пъти, е невъзможен. Бедността ражда единствено бедност и болести. Бедността и т.нар. енергийна бедност, ще товарят безплатното здравеопазване, което и без това се задъхва, поради лошите условия на живот и нездравословната храна. Само здравословният начин на живот може да намали разходите за здравеопазване и ще осигури надежден трудов ресурс. Със социални помощи това няма как да се постигне.

• Защо не говорите какво ще бъде съотношението между национална и чужда собственост върху средствата за производство, в промишлеността, енергетиката, транспортът, водоснабдяването? Какво ще бъде съотношението между държавната, общинската, частната, кооперативната обществената собственост и как ще се гарантира съществуването на всяка от тях? Само ако е балансирано тяхното съществуване може да има устойчиво развитие!

• Споделяте ли целите на глобалистите за отпадане на държавата и за въвеждане господството на корпорациите? Това дори е заложено в закона за концесиите, след хармонизиране на директива 2014/23 на ЕС, която допуска да се дават на концесия:

- Услуги на държавното управление;

- Услуги по общо функционално управление на държавата;

- Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията;

- Спомагателни услуги за държавното управление като цяло;

- Услуги на държавното управление за обществото като цяло;

- Услуги в областта на външните работи;

- Дипломатически услуги в чужбина;

- Консулски услуги в чужбина;

- Услуги, свързани с външно икономическа помощ;

- Услуги, свързани с външна военна помощ;

- Услуги на правораздаването и съдебната дейност;

• Защо не вземате отношение по този закон или по действащите концесии? Страх ли ви е от ЕС?

• Как ще защитавате националния интерес в различните съюзи като ЕС, НАТО и др., след като участието е свързано с ангажименти и ръководствата на тези съюзи поставят условия, без да се интересуват от мнението на българското общество, на българския народ? Кой е питал и ще попита ли някога българския народ за базите, за участието на България във военни маневри, във военни мисии и във военни действия? ЕС закри 4 енергоблока на АЕЦ “Козлодуй“ срещу мизерно обезщетение, а на 22.10., председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след края на срещата на върха на ЕС заяви, че ЕС има нужда от ядрена енергия. „Защото редом с възобновяемите енергийни източници, ние имаме нужда и от стабилен енергиен източник - от ядрения… Ядрените централи имат предимството да не отделят почти никакви емисии на въглероден диоксид в атмосферата“, заяви тя.  Франция ще строи нови 4 АЕЦ, Турция 2. Ще допуснете ли давността да погребе предателството на националните ни интереси?

• Защо не дискутирате каква ще бъде зависимостта на България от диктата на ЕС при влизането ни в ERMII? Няма ли ЕС още по-силно да диктува на България провеждането на политики и да санкционира опити на държавата, за провеждане на национални политики в различни сфери на икономиката, селското стопанство, образованието, науката, културата, след като ЕС ще управлява и контролира финансовия ресурс на държавата ни?

• Защо в критериите за приемане на Плановете за възстановяване и устойчивост няма изискване за оптимално, за максимално задоволяване на населението с храни, собствено производство? При 80% внос на храни как ще осигурите икономическата независимост на България, националната сигурност и благоденствието на народа ни? Общите призиви за развитие на селското стопанство са само прах в очите на наивници, защото се вижда, че ЕС е определил България не за износител, а за пазар на селскостопански продукти. Как ще промените това? Данните, в сравнение с 1989 г., не са в полза на членството ни в ЕС. Как ще се противопоставите на това състояние, след като подкрепата на Общата селскостопанска политика на ЕС, се предвижда да намалява с 5% годишно до 2024 г.? Не се предвижда подкрепа за картофопроизводителите  и всичко подсказва, че единствено чиновниците от ЕС ще определят какво ще бъде субсидирано и с колко ще бъде подпомогната всяка страна. Изискванията на ЕС за развитие на фамилните стопанства (в т.ч. и дребното животновъдство), както и административният бюрократизъм в България, практически ги унищожават. За развитието на земеделските стопанства трябва да се разчита на национално финансиране, което не се планира. От друга страна, над него виси неумолимата гилотина на държавните помощи и забраните за тях от ЕС.

• Кои отрасли ще развивате чрез чужди инвестиции и кои ще запазите като гръбнак на икономическата устойчивост и независимост? Защо се мълчи и дума не се издумва за индустриалния профил на България? Да не би за това, че той бе гордост на всеки българин и пораждаше у него желание за участие в реализацията му?

Известно ли ви е, г-да кандидати за народни представители, че чуждите инвестиции създават работни места, но те са:

- най-уязвими от кризи - глобални, икономически, екологични, демографски;

- че политиката на фирмата-майка, не се интересува от мнението на българското общество и ръководството на държавата?

- че ЕС от 2020 г. въведе скрининг на чуждите инвестиции, а България е готова (като недолюбвана мома) да се отдаде на всеки, който я похвали и поласкае вербално и финансово. Изчезнало е самоуважението ни, а това отблъсква сериозните инвеститори. Основната причина за това „отблъскване“ е, че и досега нито една партия не се ангажира с планирането как да изглежда България след 30-50 години - като индустрия и селско стопанство по сектори; като приоритети в образованието, свързани с бъдещата индустрия и т.н.

- С преобразуване на държавни структури и създаването на нови бюрократични звена, не се решават парливи въпроси, а само се прави опит за измъкване от поредния провал. С администрация не се създава иновация! Създава се само бюрокрация! Как си представяте, че ще се развива действащо партньорство между бизнеса, висшето и професионалното образование, за да бъде гарантирана устойчивост на малките и средни предприятия, ако не е регламентирано публично-частното партньорство? От 150 действащи стратегии нито една не е осъществена, а в Плана за възстановяване и устойчивост се планират още такива.

• Декларативното заявление за борбата с корупцията е демагогия, при положение, че тя е заложена в законите и в изолирането на персоналната отговорност. С възраждането на доносничеството (чрез назначаването на специални лица във фирми, структури, институции), се цели още повече да бъде стресирано обществото и да се настроят хората едни срещу други. Защо мълчите по въпроса как ще бъде осигурено присъствието на гражданското общество в управлението на държавата, както и във всички нейни структури, чрез негови представители на ротационен принцип? Корупцията може да изчезне, когато се въведе безкомпромисна персонална отговорност за взети решения от народните представители, включително и от членовете на Министерския съвет, на общинските съвети, на съдии, прокурори, следователи и т.н., обезсилена сега от чл. 69 на Конституцията?

• Защо не коментирате как ще върнете към живот застрашените от изчезване 1315 населени места, които се увеличават с всеки изминат ден? Каква дигитализация и електронизация ще развивате там? Или вече са предназначени за създаване на анклави със заселници от други държави, достъпът до които ще бъде забранен за българи? Ако търсите решение, то  е в отговорите на поставените по-горе въпроси.

• Защо разглеждате пенсионерите като бреме? Какво означава достоен живот на пенсионерите? Защо не коментирате използването на този ресурс за развитие на „Сребърна икономика“?

• Общо е впечатлението, че всички програми са насочени към решаване на текущите проблеми, към  „гасене на пожари“. И това е единствено, за да се харесате на избирателите. Но това е игра на дребно. Понякога е необходимо, но ако се вторачваме в днешния ден, непременно ще загубим очертанията на бъдещето. Само с обещания и послания, и без конкретни измерители на резултатите при дефинирани срокове за евентуалното тяхно осъществяване показва, че те са единствено за целите на предизборната кампания за „омагьосване“ на избирателите. Още повече, че няма обвързаност между обещанията и техния взаимен и кумулативен ефект,  което е основна слабост и на Плана за възстановяване и устойчивост. След изборите започват оправдания и така до следващите избори, както е било досега.

• Истинските лидери сами си поставят критериите за оценка и сами си определят присъдата ако не ги изпълнят. Но такива днес няма, крият се зад колективната отговорност. Няма  дискусия за суверенитета на България във връзка с поети и/или налагащи й се позиции в международната политика.

• Не се надяваме да има отговор, защото партиите не търсят диалог и консенсус по тези теми, вероятно поради това, че:

- ще бъдат по-добре припознати и подкрепени от избирателите ако дават кратковременни решения по парещите проблеми на ежедневието;

- поставените по-горе въпроси изискват по-добра информираност на избирателите и постоянно дългосрочна работа (а не само преди избори) с тях и на всякакво ниво, независимо от социалната им принадлежност;

- нямат ясна, твърда и последователна позиция по тях, причина за което може да се търси в:

- дифинираната социална група, от която те биха искали да бъдат припознати като представители;

-  липса на идеология за устройството на страната, вследствие на световна криза в бъдещото устройство на света и в борбата между либерали, глобалисти, ултраглобалисти, антиглобалисти, финансова олигархия и т.н.;

-  ангажименти към местни, чужди и международни организации за размиване ориентацията на населението за изход от текущите кризи, за примиряване със сложените му капаци на очите и хомота за робско поведение и жалко препитание.

Много малко време остава на кандидатите за народни представители да покажат мъжество и лидерство.


 

Още по темата