Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 42 (23 ноември 2021) ШЕСТ ФАКТА И ЕДИН ВЪПРОС

ШЕСТ ФАКТА И ЕДИН ВЪПРОС

Е-поща Печат PDF

В бр. 16 от 20.04.т.г. на в. „Нова Зора“, в анализа „Великата отговорност за правдата“, по повод отминалите на 4 април избори и откриването на 45-о Народно събрание на 15 април, констатирахме че „в избирателните списъци има 1 186 309 имена на лица, които неправомерно фигурират в тях“. Направен бе извода, че с 1 186 309 души повече, неправомерно присъстващи в избирателните списъци, изборите са жестоко опорочени. И че нищо не е вярно като краен резултат: нито гласувалите избиратели, нито разпределението на мандатите, нито коя партия или коалиция с колко е ощетена или „наградена“. И че е немислимо ЦИК да не е напълно наясно с изнесените факти.

Последва оглушително мълчание. Вниманието на народо-населението бе отклонено към нова, по-щастлива загадка: какво ще покажат новите избори след три месеца? На 11 юли отминаха и те. Историята, в общи линии, се повтори. Но пък зачакахме нови, за трети път, поредни избори. Беше ясно, че „поправителният изпит“ не е издържан. Очакваше се развръзката да се случи на 14 ноември. И тя дойде: от прегръдката на „спасителите” от Учиндол, попаднахме в обятията на „спасителите” от Харвард. Този път обаче, неправомерно фигуриращите в списъците на ЦИК в повече се оказаха само 1 062 238 лица.  Разликата между двата избора от 124 071  „мъртви души“, за които не беше ясно дали са „чиновническа грешка“ или само за осем месеца ги овърша технологичният комбайн Covid 19. И още нещо: нито една социологическа агенция на 14 ноември не успя поне приблизително да улучи екзитпола, който ориентировъчно даваше преднина от 8% на ПП ГЕРБ. „Продължаваме промяната“ обаче, в края на изборния ден, стопи тази разлика и завърши на първо място, с безапелационна победа.

Днес представяме шест факта и отново питаме: защо? И докога въпросът за великата отговорност за правдата, ще броди все тъй самотен „Низ велика пустиня, развян?“

Факт 1.

От т. 1 на Решение № 2428-НС на ЦИК от 08.04.2021 г. относно обявяване резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в 45-о Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им от СИК, вкл. вписаните в изборния ден, в допълнителната им  страница (под чертата) Те са  6 789 605 души (справка: https://www.cik.bg/bg/decisions/2428/2021-04-08).

Факт 2.

От т. I. 1 на Решение № 471-НС на ЦИК от 14.07.2021 г. относно обявяването резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в 46-о Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им от СИК. Те са 6 668 540 души, или със 121 065 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 08.04.2021 г. (справка: https://parliament.bg/bg/electionassembly46).

Факт 3.

От т. 2 на Решение № 969-НС на ЦИК от 18.11.2021 г. относно обявяване резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в 47-о Народно събрание, е виден броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК. Те са  6 665 534, или със 124 071 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 08.04.2021 г.; и с 3006 души по-малко от вписаните в избирателните списъци за изборите на 14.07.2021 г. (справка: https://www.cik.bg/bg/decisions/969/2021-11-18).

Факт 4.

Според данните на Националния статистически институт обаче към 31.12.2020 г., населението на България, т.е. вписаните в ЕСГРАОН български граждани – независимо дали живеят постоянно у нас или в чужбина са 6 916 548 души. От това число, до 1-годишна възраст са 59 029 души; от 1 до 4-годишна възраст – 255 341; от 5 до 9-годишна възраст – 337 290; от 10 до 14-годишна възраст – 347 354; от 15 до 19-годишна възраст – 314 238; или общо 1 313 252 непълнолетни български граждани,  които нямат избирателни права по смисъла на чл. 42 ал. 1 на Конституцията на Република България (КРБ). (справка: https://www.nsi.bg/bg/content/2977).

Факт 5.

От данните на НСИ за 6 916 548 население на България към 31.12.2020г. изваждаме непълнолетните 1 313 252 – това прави общо 5603 296 български граждани, които имат право на глас. Тук са включени и лицата под запрещение, лишени от правото да избират държавни и местни органи, но приемаме, че количеството им е незначително.

Факт 6.

Ако от данните на ЦИК, приети с Решение № 969-НС от 18.11.2021 г. общо за 6 665 534 души в избирателните списъци, извадим 5 603 296, колкото са пълнолетните български граждани според НСИ (ЕСГРАОН) към 31.12.2020 г., получаваме 1 062 238 имена на лица неправомерно фигуриращи в списъците на ЦИК за изборите на 14.11.2021 г.

Иначе казано, в списъците на ЦИК за парламентарните избори на 14.11.2021г., има над 1 062 238 мъртви души. И до днес, 21.11.2021 г., никой не е дал обяснение откъде идва тази фрапираща разлика?

И защо?

Забележка:

А) Законността на парламентарни избори може да бъде оспорена пред Конституционния съд на осн. чл. 66 на КРБ. Инициира се от субектите, които имат правен интерес от това; а срокът за оспорването е разписан в чл. 112 на ЗИНП – до 14 дни от обявяването на изборните резултати от ЦИК („Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия“).

Б. Респективно, спорове относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите (чл. 93, ал. 6 на КРБ).


 

Още по темата