Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 43 (30 ноември 2021) НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БИ БИЛО СПИРАНЕТО НА МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ ВЪГЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК“

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БИ БИЛО СПИРАНЕТО НА МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ ВЪГЛИЩЕН КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК“

Е-поща Печат PDF

От 2006 г. до сега, правителствени, държавни и политически ръководители от всички партии със самочувствие подхранваха егото си да са равни на световните и европейските лидери, самоуверено подписваха задължаващи ни документи, без да осъзнават отговорността и задълженията, които поемат от името на българския народ. Достатъчно им беше да ги приемат привидно за равнопоставени, да ги потупват по гърба или да ги обласкаят с лицемерна прегръдка, и те подписваха. От своя страна българските евродепутати и комисари  в нито един момент не се обединиха, за  да защитят националните ни интереси. Високите им брюкселски заплати им дадоха възможността да се изживяват като еманципирани европейци, при което забравяха не само, че са преди всичко българи, но и пренебрегваха отговорността, с която бяха изпратени в ЕП да бъдат защитници на българския национален интерес по примера на южните ни съседи. Приеха за свои единствено приоритетите на съответните семейства европейски партии,  към които членуват партиите, които ги бяха излъчили.


Приоритетите на България

Основен национален приоритет трябваше и трябва да бъде защитата на целостта и независимостта на националната ни електроенергетика, която може да гарантира възстановяването, стабилизирането на доставките на електрическа енергия на достъпни цени, както за бита така и за индустрията, с което да способства за икономическото стабилизиране и възстановяване на България. Все още мнозина правителствени и политически представители и индустриалци, не са го осъзнали. Думата е друга, но нека да наречем това  политическо и икономическо късогледство.

Повече от година представители и говорители на индустриалците и работодателите, нападаха въглищните термични централи от комплекса „Марица-Изток“, и сипеха обвинения единствено към тях за безумно растящите цени на електрическата енергия. Обзети от късогледство, егоизъм и алчност, те настояваха единствено за достъп до европейските „евтини“ борси на електрическа енергия. Не отправиха нито един упрек или протест срещу търговията с въглеродни квоти, които са тежките камъни, натоварващи отрасъла и, които превърнаха цената на електрическата енергия в невероятен лукс за бита и индустрията. Свързването на българската с европейските борси е осъзнат грях и доведе до голямо разочарование, но малцина бяха експертите, които го предвиждаха и, които предупреждаваха за него. Цената на електрическата енергия на българската независима борса, по закона за скачените съдове, се изравни с високите цени на съседните борси. Денонощно от България се изнасят над 1000 MW мощности в съседните ни страни, за да бъде покриван недостига им. Евтината българска енергия се продава извън страната, а в България остава субсидирания и скъпо струващ електрически ток.

Ето какви са цените на електрическата енергия на Българската независима борса и на европейските:

Картината се повтаря всекидневно и ако има изменения, те са незначителни. Цената на електрическата енергия у нас следва плътно тенденциите на западноевропейските борси, където определяща е цената на природния газ. От него зависи там производството на електрическа енергия, отоплението на бита, задоволяването на потребностите на индустрията. Търсенето и предлагането на природен газ ще определя цената му не само през зимата и пролетта на следващата година. Наивни и необосновани са предвижданията на анализаторите за евентуален спад на цената. Тя никога няма да се върне към стойностите през 2019-2020 г. Напъните за увеличаване на добива на норвежки природен газ са безплодни и невъзможни, поради изтощаване на действащите находища. Русия също е в затруднение. Тя, съвсем разбираемо, ще осигури най-напред своите потребности и чак след това ще се опита да задоволи количествата, необходими на западноевропейските държави. Още отсега е ясно, че търсенето ще бъде много по-високо от предлагането. Освен това производителите и собствениците на втечнен природен газ ще продължат да предпочитат Източните и Южноазиатските пазари, където търсенето му е изключително, а цената му е невероятно висока. Китай, световната работилница, се нуждае от енергийни суровини за производство на електрическа енергия и изкупува всичко, което се предлага. Изкупува дори скъпите въглища, независимо, че по всякакъв начин стимулира и увеличаването на собствения си въгледобив. Освен за индустрията си, Китай се нуждае и от горива за битовото отопление.

За съжаление, зелените лобисти и брюкселските партийни лидери, тръбят непрестанно, че решението на енергийната криза е в новите огромни трилионни инвестиции в нови ВЕИ-паркове. Цяло лято те не успяха да проумеят какво показваха отчетите на енергийните оператори. А те показваха, че: всички действащи ветрови паркове произвеждаха със 17 % електрическа енергия по-малко в сравнение с предходната година. Че произведената от соларните паркове, ведно  с нововъведените такива през годината, също е по-малко. Вятърните инсталации в Германия през първото полугодие на тази година са били натоварени само до 20,9 %. Това се казва в публикувания отчет на немската статистическа служба. Още по-лошо е било състоянието по отношение на дела на слънчевите централи. Средното им ниво на използване е било едва 10,5 %, цитира DW данните на статистиката. ВЕИ не могат да гарантират качествена, целогодишно сигурна  и евтина електрическа енергия за бита на европейските граждани, на европейската индустрия и икономика.

Това безумно товарене на електроенергетиката с разходи за нови ВЕИ-паркове, е равносилно на товаренето на пробит кораб. И то изглежда, че ще продължи, докато той не потъне. Резултатът обаче ще бъде енергийна катастрофа и тотално, поголовно обедняване. А защо се прави това и до какво ще доведе, нека всеки мислещ човек сам да си отговори.

Изключително притеснителна за България е силово налаганата от Брюксел Истанбулска конвенция. Чрез нея ни се натрапват противоестествени нетрадиционни внушения: няма да има за в бъдеще момчета и момичета. Няма да има родители - баща, майка, баба, дядо, вуйчо, чичо, леля и т.н. И всичко това се внушава на децата и учениците чрез задължителни програми и учебници. Целта е прозрачна: от народ с традиционна, многовековна история, да се превърнем в безпаметно племе, което вече се обезземява, тъй като земята ни се продава безконтролно на чужди подставени фирми с неизвестни собственици. Това означава, че от народ с традиции и самочувствие ще се превърнем в лесно управляема, аморфна, бездуховна маса, без воля и цел за противопоставяне и оцеляване – бездушно стадо, което неговите овчари са подкарали към кланицата.

Нима това е целта и мечтата, и на новоизбрааните ни политици? Да управляват мизерстващи, неграмотни, и по същество обречени европейски граждани?

Надяваме се, че осъзнават своите отговорности. Вярваме, че ще се борят като истински водачи за съхраняването на народа на България. Че на първо място в тези високи цели ще бъде представеният в Брюксел План за възстановяване, стабилизиране и развитие да бъде основно  преразгледан и предоговорен, и целта ще бъде да  се защитят базовите ни въглищни електроенергийни мощности. Те се нуждаят от съответното стабилизиране и модернизиране, от инвестиции в нови съвременни технологии за улавяне и преработка на въглеродния диоксид; в различни търсени и продаваеми химични продукти, при което ще се използват управляеми, съвременни, модулни ядрени блокове. Така ще бъде оползотворено находището ни от евтини, лигнитни въглища - единственият, национален,  независим, суровинен енергоизточник, който имаме и, с който можем да запазим комплексна ниска цена на произвежданата електрическа енергия. Американската корпорация «Флуор» (FluorCorporation) вече заяви принципен интерес към инвестиции без държавни гаранции в нови мощности в България, включително в комплекса „Марица-Изток“. Това означава изграждане на индустриален, химически комплекс, който ще събира и оползотворява емитирания въглероден диоксид от въглищните ТЕЦ.  Замяната на въглищните ТЕЦ с парогазови централи, ще оскъпи още повече цената на електрическата енергия, а емисиите на азотни оксиди ще се увеличат многократно. Те са много по-вредни за целия животински свят и природата. Инвестицията в това начинание ще бъде губеща и невъзвръщаема. Ще припомним на всички „зелени“ противници на комплекса „Марица-Изток“, че ТЕЦ са оборудвани със съвременни, сяроочистващи инсталации с ефективност до 97-98 %, електрофилтри, които задържат до 99,9 % от емитираните фини, прахови частици. За битовите потребители на твърди горива такива съоръжения са невъзможни за монтиране и поддържане. Не трябва да се забравя също, че благословената ни зелена природа абсорбира над два пъти по-големи количества въглероден диоксид от бита, енергетиката, транспорта и селското стопанство. Въглеродният диоксид е жизнено необходим и на всички зелени растения.

Необходимо е да се инвестира и в нови, базови, ядрени мощности, които да задоволяват непрекъснато растящите потребности от евтина електрическа енергия за бита, индустрията и прогресивно развиваща се българска икономика, ако не искаме да изгубим енергийната си независимост и ако искаме в кратки срокове да изравним стандарта си на живот с този в западноевропейските страни.

Целеви инвестиции са необходими за възстановяване и развитие на земеделието ни, особено за възстановяването на зеленчукопроизводството. Халал да са им на европейците нидерландските прави краставици, червените и твърди като билярдни топки домати и всички ония сортове безвкусни и безароматни плодове и зеленчуци, унифицирани с наредби за европейските страни. Необходими са инвестиции и субсидии за възстановяване на българското зеленчукопроизводство на търсените сладки, ароматни вкусни розови домати, краставици, лук, чесън и т.н., които са традиционната храна на българските граждани, осигуряваща им здраве и сила за преборване на всевъзможни вируси. За възстановяването и развитието на земеделието ни са необходими ремонтирани, възстановени и нови язовири за питейни и поливни нужди. Съпътстващо от водата ще се произвежда и електрическа енергия. Водата ще се използва комплексно. Тя и хранителните продукти са световни, високо ценени стратегически суровини. Затова без алтернативно е субсидираното възстановяване и прогресивното развитие на поливното ни земеделие.

Необходима е категорична и пълна забрана за промяна на предназначението на земеделската земя и горските терени, дори изграждането на ВЕИ-паркове върху тях. Земеделската земя и горите са безценен национален капитал и трябва да бъдат под непрекъснат, строг, държавен контрол.

Необходимо е инвестиране във възстановяване на качественото българско образование. Днес качеството на преподаването, взискателността към научаването на учебния материал и усвояваните навици от учениците, са твърде ниски и безотговорни. Училищните зали и лаборатории трябва да са обзаведени с всички необходими съвременни, технически средства и материали,  но главното остава все пак учителят. Той е великата, главна и незаобиколима фигура на прогреса.

Финансови субсидии могат да бъдат ползотворно инвестирани в българското здравеопазване, което е в критично състояние, поради недостиг на качествени кадри, ефективни лекарства, съвременно оборудване и не на последно място на качествена храна, която допринася за по-бързото оздравяване на болните. Таксите на профилактичните прегледи да се поемат от Здравната каса и др.

Без алтернативното приемане на Плана за стабилизиране, възстановяване и развитие ще бъде най-голямата национална катастрофа в съвременната ни история, за която не може да има единствено политическа отговорност. За всяка безотговорност, олицетворявана досега с нея, трябва да се носи съдебна, персонална правно-материална отговорност.

Това е пътят на спасението!