ЧАВДАРЦИ

Христо КЪРПАЧЕВ
Печат

Земята на Ботев и Левски

отново е робска земя.

Балканът с хайдушките песни

отново размирно запя.


Кой люби народа поробен

и пази завета велик -

на Левски завета бутновен -

при нас нека дойде войник.


Министри продават народа,

стражари бесилки коват.

Да вдигнем народа в тревога

избитите жертви зоват.


Народната мъка запали

в кръвта ни хайдушки пожар,

затуй сме ний знаме развяли,

тъй както развял бе Чавдар.


Със ботевски пламък в борбата,

на Левски с духа несломим

ний търсим в борбата разплата

и робски вериги рушим.


Кой люби народа поробен

и пази завета велик -

на Левски завета бунтовен -

при нас нека дойде войник.